Aktualności
PGNiG w KOMISJI SEJMOWEJ

 

Sytuacja GK PGNiG w Sejmie

W dniu 20 lutego 2014 roku 2014 roku odbyło się w Sejmie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Energetyki i surowców energetycznych.

W obradach wzięli udział Prezes PGNiG Mariusz Zawisza z dwoma Dyrektorami Daniel Wais z Nadzoru właścicielskiego i Piotr Szwagrowski. Gaz System reprezentował Prezes Jan Chadam i dwóch Dyrektorów. Związek zawodowy Solidarność reprezentowali Bolesław Potyrała przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG oraz Piotr Łusiewicz przewodniczący KZ Gaz Systemu.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Komisji Andrzej Czerwiński który powitał obecnych i przedstawił przybyłych przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i Gospodarki oraz Prezesów.

Przedstawiciel MSP przedstawił sukcesy PGNiG w 2013 roku takie jak oddanie kopalni LMG, Lisewo, wydobycie i koncesje w Norwegii, odkrycie złoża Siedleczka oraz problemy i wyzwania jak obligo gazowe i wydzielenie obrotu detalicznego, optymalizacje i utworzenie spółek Exalo, PSG, optymalizacja wierceń w stabilnych politycznie rejonach.

Następnie Prezes Zawisza omówił ogólnie wyzwania PGNiG z obligiem gazowym  w tym wyzwania administracyjne oraz poinformował że w tych tematach została przygotowana prezentacja dla posłów.

Prezentację na temat GK przedstawił Dyr. Wais informując że w GK są 22 spółki, omówił ostatnie zmiany restrukturyzacyjne, w tym zawarcie umowy o podatkowej grupie kapitałowej oraz o posiadanych koncesjach, złożach, nakładach inwestycyjnych w tym o PGNIG Upstream International.

Dyrektor Szwagrowski  mówił na temat uwarunkowań prawno organizacyjnych dla utworzenia spółki Obrotu Detalicznego.  Dopiero 11.09. wszedł obowiązek obliga, a giełda była gotowa do transakcji 1.11. i nie było zbyt wielkiego zainteresowania gazem, dlatego też nie zostało ono wykonane. Dla porównania przytoczył on że w Wielkiej Brytanii po 20 latach od uwolnienia rynku przez giełdę sprzedaje się 33% gazu a w Europie od 4 do 8% gazu, gdy PGNiG zobligowany jest zbyć w tym roku 40% a w przyszłym 55%.

W celu realizacji obliga potrzebna jest sukcesja generalna do przeniesienia umów i rozwiązania podatkowe.

Prezes Zawisza nawiązał do do obowiązujących kontraktów gazowych z Gazprom  Export i  Katar Gaz oraz przedstawił zatrudnienie w spółce.

Kolejno Prezes Chadam omówił plany inwestycyjne spółki w budowie gazociągów i wykorzystaniu środków unijnych które nie wpływają na wzrost taryfy przesyłu, pora wyniki spółki.

W tym miejscu należy stwierdzić że prezentacja PGNiG zawierała bardzo dużo mało czytelnego tekstu zaś Gaz Systemu była przygotowana w sposób perfekcyjny i bardzo czytelny.

W dyskusji udział wzięło kilkoro posłów i tak:

Poseł Naimski pytał o harmonogram finansowy dla prac łupkowych, problem z kontraktem katarskim, o inwestycje magazynowe

Jędrysek – ilość złóż eksploatowanych i odbiór z Magazynów

Małecki  - o planach zbycia nadwyżek gazu katarskiego, paliwo gazowe do autobusów

Pani Zaręba  - uruchomienie terminalu

W odpowiedzi Prezes spółki z uwagi na krótki staż w spółce obiecał odpowiedzieć na piśmie, oraz szczegóły kontraktowe udzielić na zamkniętym posiedzeniu w maju. Poinformował też że 1 marca wiele z tych pytań będzie w raporcie PGNiG dla giełdy. Stwierdził też że trwają analizy i intensywne przygotowania do renegocjacji kontraktu katarskiego.

Na koniec przewodniczący Komisji poinformował o konieczności rozmów z Ministrami na temat obliga lecz wzięciu pod uwagę interesu klientów.

W odpowiedzi przewodniczący Sekcji B. Potyrała stwierdził że rozumie interes klienta lecz zmiana umów to długi czas i koszt, a nie powinno być obowiązku zbytu lecz wystawienia gazu na giełdę gdyż aby uniknąć kary PGNiG musiałby rozdawać gaz za darmo dla konkurencji co spowodowałoby konieczność zwolnień a na to nie będzie zgody ZZ.

P. Łusiewicz podsumował dobrą sytuacje Gaz Systemu, szansę na rozwój i podziękował za pomoc w powstaniu spółki i.

Na koniec przewodniczący Komisji stwierdził że z nowym prężnym Zarządem i doświadczonymi związkami spółka poradzi sobie z problemami.

Na tym zakończono posiedzenie.

Nagranie z sejmu na stronie

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=C45939470C5C3014C1257C7D00488E11

2014-02-21
B. Potyrała