Aktualności
NOWY ROK NOWY ZARZĄD PGNIG PRZED NOWĄ RADĄ SEKCJI

MAMY NOWY 2014 ROK. POPRZEDNI OBFITOWAŁ W WIELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH, CHOCIAŻ FINANSOWO NIE BYŁ ON TAK ZŁY JAK 2012. ZAWIROWANIA ZE ZMIANAMI PREZESA PGNIG ZAKOŃCZYŁY SIĘ ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU NA NOWĄ PRZYŚPIESZONĄ KADENCJĘ. A Z BYŁEGO SKŁADU ZOSTAŁ JEDYNIE P.O. JERZY KURELLA. 

PGNIG PO DECYZJI RADY NADZORCZEJ WYDAŁ KOMUNIKAT

 

Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia 30 grudnia 2013 roku zakończyła postępowanie kwalifikacyjne.  Decyzją Rady Nadzorczej Prezesem Spółki został Mariusz Zawisza,(z PGE) który obejmie stanowisko 1 stycznia 2014 roku.

Jerzy Kurella (dotychczasowy p.o.) – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych (objęcie stanowiska od 30 grudnia 2013 roku)

Jarosław Bauc (były MF) - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (objęcie stanowiska od 30 grudnia 2013 roku)

Zbigniew Skrzypkiewicz (z RN PGNiG) - Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia (objęcie stanowiska od 31 grudnia 2013 roku)

Andrzej Parafianowicz (wiceminister z MF) - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych (objęcie stanowiska od 31 grudnia 2013 roku.

KOLEJNO ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE RSK GNiG W WIŚLE KTÓRE OKREŚLIŁO TERMIN OSTATNIEGO POSIEDZENIA I ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO W KROŚNIE W MIESIĄCU MAJU.

RADA SEKCJI W ZWIAZKU Z WYBOREM NOWYCH WŁADZ PGNiG  - CZŁONKA ZARZĄDU I TRZECH KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ POSTANOWIŁA NIE UDZIELAĆ POPARCIA KANDYDATOM DO ZARZĄDU Z UWAGI NA NIE ZAMKNIĘTĄ LISTĘ KANDYDATÓW I BRAK NSZEGO PRZEDSTAWICIELA.

DO RADY NADZORCZEJ UDZIELONO POPARCIA W OKRĘGU I CZŁONKOWI SOLIDARNOŚCI SEBASTIANOWI LATANOWICZOWI Z OBROTU Z BYDGOSZCZY - ULOTKA BĘDZIE ZAMIESZCZONA NIEBAWEM.

Z UWAGI NA DECYZJE KOLEGÓW Z SOLIDARNOŚCI SANOKA I ZOK PGNiG RSK UDZIELA W SEKTORZE II POPARCIA DLA RYSZARDA WĄSOWICZA WIELOLETNIEGO PRZEWODNICZĄCEGO ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ GÓRNIKÓW NAFTOWCÓW

W SEKTORZE III JEST JEDEN KANDYDAT I LICZYMY PO JEGO WYBORZE NA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ.

RSK PODJĘŁA  TEŻ DECYZJE ORGANIZACYJNE I FINANSOWE ORAZ SKIEROWAŁA PISMO DO PREZESA ZAWISZY O SPOTKANIE Z  ZARZĄDEM PGNiG SA - ZAMIESZCZONE ONE SĄ W ZAKŁADCE DOKUMENTY - POSIEDZENIA SEKCJI DOKUMENTY

2014-01-22
Bolesław Potyrała