Aktualności
BARBÓKA CENTRALNA WYSTĄPIENIE PRZEW. SK GNIG SOLIDARNOŚĆ

SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPROSZENI GOŚCIE,

PANIE I PANOWIE, KOLEŻANKI I KOLEDZY

W imieniu organizacji Związkowych, działających w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, z okazji naszego święta - tradycyjnej Barbórki - chciałbym złożyć za Waszym pośrednictwem, najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom Grupy Kapitałowej PGNiG i branży.

W tym wspaniałym dla nas dniu świętować mogą jednak tylko nieliczni, dlatego też myślami łączymy się przede wszystkim z pracownikami będącymi na stanowiskach pracy. Uroczystości Barbórkowe są okazją do podziękowań za całoroczną pracę, za poniesiony trud i osiągnięte wyniki finansowe. Zarówno dzisiaj, jak i w każdym innym dniu, musimy pamiętać, że największym majątkiem firm są ludzie. Niestety po okresie względnego spokoju, upływający rok kończy się zwolnieniami grupowymi w Spółce Exalo, trudnymi negocjacjami przepisów prawa pracy w skonsolidowanych spółkach, a narzucone nam przez Urząd Regulacji Energetyki i Parlament uwolnienie rynku gazu, będzie skutkować trudną sytuacją Spółki Handlowej i możliwością utraty miejsc pracy. Mamy świadomość, że stają przed nami trudne wyzwania, związane ze zmianami organizacyjnymi po konsolidacjach i z wydzielaniem spółki która zobligowana jest „ratować giełdę gazu” gdyż w sterowanym uwolnieniu rynku, nie wystarczy wystawić na sprzedaż, nie notowany nigdzie, tak znaczny wolumen gazu, a musi dokonać jego fizycznej sprzedaży, nawet przy braku kupujących.

W tym trudnym procesie, jak zawsze, będziemy dbać o dobro pracowników i związkowców, a kiedy nierozważne decyzje polityków lub pracodawców naruszać będą podstawowe prawa pracownicze, napotkają na nasz stanowczy sprzeciw. Chcemy być dla Zarządów Spółek partnerem przy tworzeniu nowych regulacji prawa pracy, optymalnej struktury, gdyż nikt nie zna lepiej uwarunkowań produkcyjnych niż załoga.

Dodatnie wyniki finansowe Spółek, są w głównej mierze efektem, ich ciężkiej pracy i za ten trud należy się im dodatkowe wynagrodzenie. W ubiegłym roku ustaliliśmy zasady nagrody rocznej, które nie zostały jednak wpisane do ZUZP, będziemy więc dążyć, w sytuacji osiągnięcia dodatnich wyników finansowych, do realizacji ich zapisów po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych.

Apelujemy również do wszystkich pracodawców o wspólną politykę socjalną i wspólne programy osłonowe w trudnych sytuacjach spółek, gdyż stanowimy wspólną GK z jej wieloletnią tradycją.

Szanowni Państwo, obecna chwila to również czas podsumowań. Upływający rok charakteryzował się ogromnymi przemianami organizacyjnymi których nie wstrzymały nawet zmiany w Zarządzie PGNiG. Nie po raz pierwszy czekamy więc na stabilizację składów zarządów spółek, wolnych od bieżącej polityki. Znana jest już nielicznym lista kandydatów do nowych Władz PGNiG SA liczymy na dokonanie właściwych wyborów, odpornych na koniunkturę polityczną, jak również przyszły wybór najlepszych kandydatów załogi.

Przed nami kolejny rok pracy i kolejne trudne zadania, które chcemy realizować we współpracy wszystkich partnerów społecznych. Najlepszym rozwiązaniem byłyby negocjacje z organizacją pracodawców, a nie jedynie z Właścicielem i Zarządami Spółek. Proces ten może być łatwiejszy do realizacji gdyż znacznie zmniejszyła się ilość pracodawców oraz organizacji związkowych. Mam nadzieję, że działania te będą kontynuowane w niedalekiej przyszłości.

Interes branży musi być tożsamy z interesem załóg….. i to jest nasz wspólny cel. Serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę składam pracownikom produkcyjnym, kadrze kierowniczej, Dyrektorom, Prezesom, oraz koleżankom i kolegom związkowcom. Na koniec Życzę wszystkim udanej zabawy, a w dalszej przyszłości spokojnych i wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku.

SZCZĘŚĆ  BOŻE.

2013-12-07
B. POTYRAŁA