Aktualności
SPOTKANIA W ODOLANOWIE

 

Informacja

ze spotkania Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Odolanowie oraz Komisji Zakładowej Polskiej Spółki Gazownictwa, a także ZKK PSG.

W dniach 12-14 listopada 2013 roku odbyły się w Szkoleniowo – wypoczynkowym  LNB w Hucie koło Odolanowa obrady ww. władz organizacji związkowych.

Przedmiotem obrad Sekcji było zatwierdzenie protokołu z poprzedniej RSK w Ostródzie oraz omówienie decyzji Komisji Krajowej ws. Uchwał ZZD ZOK i związane z tym wybory delegatów na WZD Sekcji. W mocy pozostał przyjęty klucz wyboru 1 delegat na rozpoczęta liczbę 130 członków związku.

Delegatów wybiera się na ZZD podstawowych organizacji związkowych jak KZ PSG, KZ Gaz-System, KM Exalo, KZ PGNiG Technologie i pozostałe mniejsze spółki w GK.

Jednocześnie z uwagi że ZOK  nie podejmuje decyzji o wstępowaniu do Sekcji a mogą to uczynić ZZD organizacji ją tworzących delegatów wybierają ZZD lub członków w Oddziałach Sanok, Zielona Góra, Odolanów, Centrala Spółki z Oddziałami, a także KZ Oddziałów Handlu. Po podjęciu stosownej Uchwały do Sekcji może też przystąpić KZ PGNiG Termika która dziś jest w sekcji Energetyki.  

Kolejno członkowie sekcji dyskutowali o sytuacji w konsolidowanych spółkach i innych z GK, negocjacjach przepisów praca prawa pracy i innych działań organizacyjnych, w tym na temat wydzielania spółki handlowej . RSK przyjęła treść pisma opracowanego przez KZ Oddziałów Handlowych które będzie przesłane do Prezesa URE, Komisji Krajowej, oraz do Prezesa Kurlli.

Ustalono organizacje szkolenia związkowego w końcu stycznia przyszłego roku w temacie negocjacji prawa pracy, oraz poinformowano o Centralnej Barbórce w Krakowie i osobach reprezentujących Sekcję i ZOK PGNiG z Solidarności.Przewodniczący poinformował o tematach na spotkanie ZKK GK PGNiG (porozumienia, WFŚS, CFR, sytuacja spółek).

RSK rozpatrzyła pozytywnie wnioski o przyznanie odznaki Zasłużony Solidarności GNiG które będą wręczane podczas jubileuszu 25 – lecia Sekcji w 2014 roku połączonych z wyborami  władz związku. Odznaki otrzymają:  Anna Kulon, Jacek Żurawski, Jerzy Franosz, Zbigniew Dariusz Matuszewski, Henryk Maj.  

W posiedzeniu KZ PSG 12 listopada uczestniczyło 2 zastępców KK NSZZ Solidarność Tadeusz Majchrowicz i  Jerzy Wielgus ora przewodnicząca Komisji Wyborczej Ewa Zydorek. W trakcie dyskusji nie ustalono docelowej struktury związkowej i klucza wyboru Delegatów na ZZD i sprawy te były przedmiotem obrad w kolejnych. Wyniki rozmów nie są znane przewodniczącemu Sekcji gdyż odbywały się one w gronie związkowców dystrybucji. Dnia 14 listopada spotkała się ZKK PSG przyjmując uwagi do koncepcji funkcjonowania zintegrowanego OSD.

RSK uczestniczyła również w  spotkaniu z Dyrektorem Oddziału Odolanów, zwiedziła zakład odazotowania gazu i uzyskiwania helu, który wzbudził wielkie zainteresowanie i podziw członków związku dfla prawidłowego funkcjonowania niebezpiecznego zakładu i profesjonalizacji załogi.

Wcześnie jzaś braliśmy udział w pokazie eksperymentów naukowych w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Niskich Temperatur w Odolanowie. Jest to jedyna placówka naukowo badawcza zlokalizowana przy zakładzie produkcyjnym. Mieliśmy okazje zobaczyć jak zachowuje się skroplony azot oraz hel  który w temperaturze poniżej globalnej temperatury wszechświata.

Skroplenie helu dokonuje się w temperaturze 4,2 K a nadpłynność pojawia się w temperaturze 2,17 K.

W tym miejscu pragnę złożyć podziękowanie dla organizatorów Marka Perdka, Danuty Dybol oraz Wioletty Sendry członków KZ Oddziału Odolanów, Dyrektorowi Tomaszowi Jaskólskiemu a szczególne podziękowania Profesorowi Zbigniewowi Trybule oraz jego Małżonce oraz całemu zespołowi Instytutu.

W załączeniu Pisma do PGNiG, URE, KK, uwagi ZKK PSG w zakładce Dokumenty - Materiały z RSK.

Potyrała Bolesław

2013-11-15
Bolesław Potyrała