Aktualności
Walne Zebranie Delegatów w Ostródzie

W dniach 17 i 18 września odbyło się w Ostródzie Walne Zebranie Delegatów struktury branżowej, równocześnie w dniu 17 września posiedzenie Rady Sekcji które podjęło głównie decyzje wyborcze na nową kadencję a w dniu 18.09. spotkanie Komisji Międzyzakładowej Polskiej Spółki Gazownictwa. WZD przyjęło nowy Regulamin SEkcji uściślający zasady przynależności do Sekcji po Decyzji KK o anulowaniu Uchwał ZOK PGNiG.

W obradach udział wzieli Prezes PGNiG Jerzy Kurella, Prezes PSG - Adam Kielak, wice przewodniczący KK  ........, przewodniczący SPCH ....... i Regionu .............., poseł ........................  więcej informacji w poniższych zakładkach

                                                       DOKUMENTY - protokoły z Zebrań Delegatów

                                                       DOKUMENTY - POSIEDZENIA SK GNiG dokumenty

                                                       DOKUMENTY - Uchwały Stanowiska Wnioski

                                                       DOKUMENTY - Informacja z KK lub Regionów

                                                       PRAWO - Prawo branżowe

Potyrała Bolesław

2013-09-20
administrator