Aktualności
Posiedzenie Sekcji i przedstawicieli Dystrybucji i Zespołu ds. Obrotu

 

W dniach 11- 13 czerwca  odbyły sie spotkania przedstawicieli Dystrybucji  oraz Rady Sekcji Karajowej GNiG  a także 12.06.2013 r doszło do spotkania Rady z po. Prezesem PGNiG Mirosławem Szkałubą. Dzień wcześniej Rada Nadzorcza wybrała  z grona Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kurellę z dniem 14 czerwca 2013 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA ds. Handlu na wspólną kadencję upływającą 13 marca 2014 roku. 

Podczas spotkania z Prezesem otrzymalismy informacje o niemozliwości wsatrzymania decyzji o połączeniu spółek Dystrybucyjnych po decyzji WZA. A w kolejnym terminie otrzymalismy odpowiedź z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów że w sytuacji zintegrowanej grupy kapitałowej tego typu decyzje są wewnętrzną sprawą Spółki. W tej sprawie podobnie wypowiedział się również Prezes URE.

Wcześniej zaś obecni przedstawiciele Dystrybucji podtrzymali swe decyzje o realizacji działań wynikających ze statutu związku a związanych z procesem połączenia spółek.

Dlatego też RSK w dniu 12 czerwca postanowiła o skierowniu do Zarządu pism o sposobach zasilania Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Centralnego Funduszu Racjonalizacji, przyjęła stanowisko w sprawie Handlu i sporów zbiorowych a także o organizacji Zebrania Delegatów które odbędzie się w dniach 17 - 19 września w Ostródzie.

W kolejnym zaś dniu przedstawiciele Dystrybucji podpisali protokół o organizacji wspólnej Komisji Zakładowej (powinna być Międzyzakładowa) z uwagi na reprezentowanie również członków z poza spółek Dystrybucyjnych oraz o liczebności Tymczasowej Komisji. W celu rejestracji nowj organizacji po dokonanej konsolidacji konieczne jest jeszcze podjęcie stosownych Uchwał o połączeniu, wskazanie osób reprezentujących tą organizację i zaakceptowanie Porozumienia określającego przyszłą strukturę. Z uwagi na upływ kadencji pełne wybory zostaną przprowadzone w okresie listopad 2013 - marzec 2014 rok.

 W kolejnym tygodniu odbyło się spotkanie zespołu ds. Obrotu w sprawie koncepcji funkcjonowania Oddziałów Handlu w latach 2013 - 2014 rok. 

Więcej informacji w zakładce DOKUMENTY - POSIEDZENIA RSK oraz STRATEGIA GK

2013-06-14
Przewodniczący RSK