Aktualności
DALSZE DZIAŁANIA SEKCJI I KULTURALNE ROZSTANIE

PO ODWOŁANIU MANIFESTACJI POD SIEDZIBĄ MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA PRZEDSTAWICIELE SEKCJI WZIĘLI UDZIAŁ W ZGROMADZENIU ACJONARIUSZY (KOMUNIKAT I POZOSTAŁE MATERIAŁY W ZAKŁADCE - DOKUMENTY - STRATEGIA DLA GK) ORAZ PO PRZYGOTOWANIU PROJEKTU POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY UDZIELILI ODPOWIEDZI PANI PREZES ŻE DLASZE PRACE NAD TYM DOKUMENTEM MOZLIWE BĘDĄ PO USTABILIZOWANIU SYTUACJI W SPÓŁCE CO NASTĄPI PO WYBORZE NOWEGO SKŁADU ZARZĄDU.

MAMY NADZIEJĘ ŻE ZMIANA ZARZĄDU ZWERYFIKUJE POMYSŁY ZMIAN ORGANIZACYJNYCH W GK I POZWOLI NA ZACHOWANIE MIEJSC PRACY.

2013-04-30
B. Potyrała