Aktualności
Pismo do załogi z dnia 19.04.2013r

KOLEŻANKI I KOLEDZY

W dniu wczorajszym tj, 18.04.2013 w Warszawie doszło do makabrycznej pomyłki, a mianowicie do podpisania przez Ogólnopolski Związek Zawodowy GNiG i Sekkcję Górnictwa Naftowego i Gazownictwa PZZ Kadra POROZUMIENIA W ZWIĄZKU Z KONSOLIDACJĄ SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH W GRUPIE PGNiG.

Jako związek NSZZ "Solidarność" nie zgadzamy się z zapisami ujętymi w porozumieniu, ponieważ są to zapisy kodeksowe regulujące również bez tego porozumienia kwestie prawne pomiędzy Pracodawcą i Związkami Zawodowymi.

Obecne zapisy nie dają ŻADNYCH GWARANCJI ZATRUDNIENIA po przejściu pracowników do SPV 4, a jedynie gwarancję do czasu konsolidacji

.....Pytanie...co dalej?! - umowy zmieniające.. ?

 

Rzucenie propozycji podwyżki płac w wys.3% w chwili kiedy PGNiG podwyżka płac ma wynosić 3% + 3%,

jest nierównym traktowaniem pracowników i rzuceniem kiełbasy w celu uzyskania przez Zarząd oczekiwanego efektu, czyli podpisów przedstawicieli ZZ.

 

NSZZ "Solidarność" jako jedyna organizacja stojąca na straży rzeczywistych interesów pracowniczych, nie podpisała porozumienia i w trybie natychmiastowym zwołała Związkową Komisję Koordynacyjną ds. DYSTRYBUCJI przy SK GNiG NSZZ "Solidarność".

Przygotowujemy nowy projekt porozumienia, któy w dniu 23 kwietnia 2013 zostanie przedstawiony Zarządowi do negocjacji.

 

Pismo o tej treści podpisali w Warszawie dnia 19.04.2013r 

Przewodniczący Solidarności Dystrybucji i Sekcji Krajowej:

Zbigniew Dariusz Matuszewski

Roman Wawrzyniak

Bogdan Lasota

Romuald Jewua

Adam Kokot

Jerzy Franosz

Bolesław Potyrała

podpisany dokument w zakładce Dokumenty - Strategia w GK

2013-04-19
Administrator