Aktualności
MANIFESTACJA

RSK GNIG PODJĘŁA DECYZJĘ O ORGANIZACJI MANIFESTACJI DNA 23 KWIETNIA W WARSZAWIE.

JEDYNIE ZADAWALAJĄCE WYNIKI ROZMÓW PRZEWODNICZĄCYCH CENTRAL Z PANIĄ PREZES PIOTROWSKĄ - OLIWĄ W ŚRODĘ W WARSZAWIE MOGA WSTRZYMAĆ PRZYJAZD ZWIAZKOWCÓW DO WARSZAWY.

AKTUALNIE PROCEDURY PRZYGOTOWANIA MANIFESTACJI SĄ REALIZOWANE. PONIŻEJ TEKST KOMUNIKATU

 

 

Jasło, dnia 16.04.2013 rok

KOMUNIKAT

         Organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” działające w sektorze dystrybucji Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. apelują do wszystkich pracowników o wzięcie udziału w MANIFESTACJI organizowanej
dnia 23 kwietnia 2013 roku  (wtorek) od godziny 1200 do godziny 1300 przed siedzibą Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie ul. Krucza 6 / Wspólna 36.

Manifestacja ma na celu:

  1. Obronę miejsc pracy w związku z brakiem pisemnych gwarancji zatrudnienia;
  2. Utrzymanie miejsc pracy w dotychczasowych miejscach zatrudnienia;
  3. Obronę praw i interesów pracowniczych - Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych, Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania;
  4. Nie wydzielanie funkcji obecnie realizowanych przez Spółki
    i Zakłady Gazownicze.
2013-04-16
B. Potyrała