Aktualności
POSIEDZENIE RSK i DECYZJE W SPRAWIE DYSTRYBUCJI

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY SEKTORA DYSTRYBUCJI I GRUPY KAPITAŁOWEJ.

W dniach 10 -11 kwietnia odbyło się posiedzenie RSK GNiG w Chlewiskach k. Szydłowca.

Dzień wcześniej przedstawiciele Dystrybucji z trzech Central spotkali się w Radomiu w związku z brakiem postępów w zawarciu gwarancji zatrudnienia dla pracowników konsolidowanych spółek Dystrybucji.

Doświadczenia Technologii i Exalo wskazują że jest to proces skomplikowany i negatywnych skutków dla pracowników nie da się uniknąć. Aby jednak przynajmniej je zminimalizować w ślad za odrzuconą Umową Transferową przewodniczący Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność złożył Pani Prezes projekt Deklaracji trwałości zatrudnienia, oraz pismo o doprecyzowanie informacji po spotkaniu z dnia 28 marca.

Efektem spotkania w Radomiu 9 kwietnia było złożenie wspólnego żądania zawarcia porozumienia lub deklaracji przez Zarząd PGNiG i SPV 4.

W kolejnym dniu otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo z 28 marca, a RSK 11 kwietnia skierowała polemikę do otrzymanej informacji. Na doprecyzowanie zasad spotkania w sprawie zawarcia deklaracji nie czekaliśmy długo i 12 kwietnia wpłynęła odpowiedź, nie satysfakcjonująca jednak naszych przedstawicieli.

Dziś wiemy że w dniu 17 kwietnia o godzinie 14 zostanie zaprezentowany przewodniczącym Central tekst deklaracji i nastąpi jego omówienie.

Czy spełni on warunki odstąpienia od manifestacji nie wiadomo.

Jednak prościej jest wstrzymać decyzję o wyjeździe niż zorganizować skuteczną manifestację zachowując standardy bezpieczeństwa. Dlatego też do czasu spotkania przewodniczących realizujemy wszystkie decyzje dla uczestnictwa w MANIFESTACJI dnia 23 kwietnia w Warszawie.

Dnia 11 kwietnia Rada Krajowa OZZ GNiG wyłamała się z poparcia manifestacji więc skuteczność tych działań spoczywa na Solidarnościowym zespole Dystrybucji.

W dniu jutrzejszym zamieszczony zostanie Komunikat, a podjęte Decyzje umieszczone są w zakładce DOKUMENTY – STRATEGIA.

2013-04-15
B. Potyrała