Aktualności
Spotkania przedświąteczne

 

Spotkania przedświąteczne.

W ostatnim okresie Przewodniczący Rady Sekcji i członkowie odpowiednich zespołów uczestniczyli w szeregu spotkaniach.

I tak w dniu 17.12. 2010 roku odbyło się w Krośnie Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów ZUN Naftomet . Konieczność przeprowadzenia wyborów nowego przewodniczącego wynikła z faktu podjęcia przez Marka Dubiela decyzji o likwidacji jego stanowiska pracy w związku z prowadzonym programem racjonalizacji . W spotkaniu uczestniczył również wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz i przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Bolesław Potyrała.

Zebrani Delegaci wybrali na nowego przewodniczącego kolegę Andrzeja Zająca który również został Delegatem na WZD Regionu Podkarpacie. Dokonano również wyboru członka Komisji Zakładowej w osobie Jana Gromka.
Po części wyborczej delegaci spotkali się z Prezesem Spółki i uczestniczyli w „spotkaniu wigilijnym”

W dniu 20 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli związkowych spółek budowlanych podlegających konsolidacji i przewodniczących Central związkowych z Zarządem i kierownictwem PGNiG Technologie.  Prezes Ściechowski przedstawił aktualną sytuację i zamierzenia konsolidacyjne w tym pełna konsolidacja i przekształcenie w spółkę akcyjną oraz plany rozwojowe. Ustalono że kolejne spotkanie odbędzie się w terminie do 4 tygodni. Prezesi poszczególnych spółek omówili sytuacje spółek i zadania inwestycyjne na 2011 rok.
 W następnym dniu WZA PGNiG zaakceptowało wniesienie udziałów konsolidowanych spółek do PGNiG Techologie, a w dniu dzisiejszym  odbędzie się Rada Nadzorcza PGNiG Technologie akceptująca tą decyzję i spółka rozpocznie działalność w strukturze holdingowej. Obecni przedstawiciele związków zawodowych przyjęli stanowisko które po otrzymaniu będzie zamieszczone na stronie internetowej w zakładce inf. z Komisji.

W sobotę odbyły się dni skupienia na Jasnej Górze w której uczestniczył przewodniczący Sekcji.

W poniedziałek odbyło się również posiedzenie zespołu ds. kosztów pracy na którym dyrektor Sudoł przedłożył ogólnie założenia do wyliczeń wzrostów kosztów pracy w 3 filarach korygowany o wzrost inflacji i czynniki efektywnościowe. Możliwe są korekty wynagrodzeń o wyliczalny model który wg. Zarządu powinien obowiązywać do 2015 roku. Strona związkowa zaproponowała liczenie i ustalanie wskaźników w trzech grupach płacowych, socjalnym i zysku oraz w pozostałych kosztach.

Na 2011 rok proponujemy jednak wzrost wskaźnika płac, a koszty pracy przenieść do dyskusji na 2012 rok. Dodatkowo do rozważenia zgłosiliśmy wypłatę nagrody z zysku poprzez zwiększenie płacy zasadniczej i comiesięczne jej wypłacanie. Kolejne spotkanie z przedłożeniem pisemnych propozycji odbędzie się po 20-tym stycznia.

W tym samym dniu członkowie ZKK i organizacji zakładowych uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym z Kadrą Kierowniczą Grupy Kapitałowej, a po jego zakończeniu zespół ds. Centralnego Funduszu Racjonalizacji zaakceptował wypłatę osłon dla 37 pracowników na kwotę 1774 tysięcy złotych.

W dniu 21.12.2010 roku odbyło się kolejne i pewnie ostatnie w tym roku spotkanie związkowców z Zarządem w sprawie reorganizacji obrotu w którym uczestniczyli przedstawiciele tego sektora i przewodniczący Central. Przewodniczący Z. Pituła vel Cyganik omawiał przedłożony program i zwracał uwagę na ewentualne zagrożenia. Kierownictwo obrotu podtrzymało deklaracje utrzymania miejsc pracy i ewentualne dobrowolne odprawy i osłony z programu racjonalizacji.

Przypominam o konferencji dialogu w miesiącu lutym i dosłanie do Sekcji informacji o uczestnictwie w nim Waszych przedstawicieli. Po świętach zostanie zamknięta lista osób.

W II dekadzie stycznia odbędzie się posiedzenie RSK w Krakowie.

Z poważaniem przewodniczący RSK                                                                          

Jasło

2010-12-22
Bolesław Potyrała