Aktualności
ANKIETA W SPRAWIE GAZU ŁUPKOWEGO

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Sekcji Krajowej NSZZ “Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zasyłam informację na temat konsultacji społecznych Unii Europejskiej w sprawie wydobycia gazu ziemnego ze skał łupkowych
Ankieta ta jest tendencyjna więc tym bardziej należy zabrać głos w tej sprawie. Jako wiertnik z wykształcenia jestem przekonany o nieszkodliwości takich form wydobycia i miałem okazję uczestniczyć w konferencji organizowanej przez ekologów na której bardzo tendencyjnie naświetlano zagrożenia z tej eksploatacji i poszukiwań.
Możliwość zabrania głosu i wypełnienia ankiety bezpośrednio z linku
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SHALEGAS&lang=pl
Związki zawodowe tą formę pozyskiwania gazu traktują jako szansę dla kraju i pracowników a także jako czynnik zmniejszający bezrobocie i uniezależnienie się od gazu z Rosji.
Proszę wszystkich o przesłanie tej informacji do Waszych znajomych aby do 23 marca wypełnili ankietę mogę korzystać z wzoru PGNiG do którego zasyłam link.

http://www.lupkipolskie.pl/media/113381/ankieta_ke_-_stanowisko_pgnig.pdf
Szersze informacje można uzyskać z załączonego pliku lub na stronie
http://www.lupkipolskie.pl lub
http://www.pgnig.pl/

Proszę o aktywny udział
Materiały i stanowiska w zakładce dokumenty - Informacje z GK PGNiG
 
przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG 
2013-03-13
Bolesław Potyrała