Aktualności
KONFERENCJA w Jachrance, informacje o sytuacji GK i konsolidacjach, spory zbiorowe, odwiedziny spółek

W dniu 1 marca 2013 roku odbyła się konferencja "Dialogu Społecznego" w Jachrance w której udział wzięło około 150 członków związków zawodowych z całej GK PGNiG SA oraz Zarządu i Dyrekcji PGNiG SA Centrala Spółki oraz Prezesi Spółek Exalo, Technologie. W spotkaniu zabrakło przedstawicieli ZOK PGNiG z wyjątkiem organizacji działających w Oddziałąch Handlowych.

Spotkanie to jedynie z nazwy było konferencją dialogu gdyż głównie było to spotkanie informacyjne i obecni Prezesi i Dyrektorzy odpowiadali na pytania związkowców. Jedynie w kolejnym tygodniu obradował zespół ds. Porozumień prowadząc negocjacje Porozumienia o nagrodzie rocznej i aktualnie trwa wyliczanie skutków proponowanych zmian a organizacje związkowe oczekują na kolejną przybliżoną wersję PGNiG aby zakończyć negocjacje które są niezbędne dla uruchominia nagród rocznych w spółkach.

Niedługo też powinny odbyć się rozmowy o wskaźniku wzrostu funduszu płac lecz może to być utrudnine przez rozpoczęte procesy konsolidacyjne. 

Od miesiąca lutego zakończono prawną konsolidację spółek wiertniczych i serwisowych tworząc Spółkę EXALO DRILLING SA lecz w niej i w Technologiach wiele spraw wymaga jeszcze uregulowania w tym szczególnie w sprawach pracowniczych.

Przyjęta Strategia otwiera jednak wiele segmentów działalności i budzi wiele obaw i konkretnych działań które może i dadzą efekt ekonomiczny dla GK lecz już nie zawsze pozytywy dla załogi.

Szczególny niepokój występuje w spółkach dystrybucyjnych gdzie termin przejęcia dotychczasowych spółek ma zakończyć się w ekspresowym tempie do czerwca br.  Może to spowodować znaczny zamęt w sprawach pracowniczych, chociaż Prezes Piotrowska - Oliwa zapewnia, że nie spowoduje to zwolnień grupowych. W celu przekonania pracowników rozpoczęła  wieć objazdy spółek i w dniu 11 marca odwiedziła Dolnośląską i Górnośląską Spółkę Gazownictwa spotykając się z  pracownikami wybranymi przez pracodawców.

W zapewnienia te nie wierzą jednak związki zawodowe które zgłosiły żądania płacowe (brak podwyżek płąc w ubiegłym roku) i w przypadku nie spełnienia żądań możliwe są spory zbiorowe. Dla przeciwdziałania negatywnym skutkom konsolidacji lub przynajmniej dla spowolnienia tego procesu, do czasu realizacji umów z URE do VII 2014 roku, możliwa jest organizacja przez Solidarnośc pikiety w Warszawie. W tym czasie ogólnopolski związek zawodowy GNiG przedłożył do negocjacji umowę transferową, określającą zasady konsolidacji.

Solidarnośc będzie uczestniczyć we wszystkich formach działań dla obrony miejsc pracy i godziwych płac oraz świadczeń, gdyż w niektórych spółkach wypowiedziano lub ograniczono zapisy ZUZP oraz porozumienia a skala redukcji kosztów zmniejsza możliwości utrzymania realnych płac.

W najbliższym czasie poinformujemy pracownikach o motywach sporów i dalszych możliwych działaniach.  Jedynie wspólny w nich udział da nam szansę na kompromisowe zakończenie sporów.

W galerii zdjęcia z Jachranki a w zakłądce dokumenty - informacje z GK przykładowe żądaanie jednej z sześciu Spółek.

2013-03-11
B. Potyrała