Aktualności
Sprzeciw dla Strategii i konsolidacji DYSTRYBUCJI

Po posiedzeniu RSK GNiG rozpoczęliśmy akcje przygotowania procedur prawnych dla przeciwdziałania konsolidacji Dystrybucji - SPÓŁKI osiągają pozytywne wyniki finansowe i realizują umowę z URE. 

W pierwszej kolejności analizujemy opinie prawne a powołany zespół spotka się 21 lutego w Zabrzu dla ustalenia dalszych działań i przygotowania pytań na spotkanie związków zawodowych z Zarządem w Jachrance. 

Być może wcześniej nastapią zmiany w Rządzie które spowolnią lub odwrócą niektóre zapisy Strategii.

Poszczególne Komisje w tym okresie intensyfikują akcje informacyjne do władz różnych szczebli w Polsce przedkładając stosowne pisma.

PISMA te moga być wzorem dla innych Komisji do przedkładania lokalnym działaczom samorządowym, parlamentarnym, lecz szczególnie należy zwracać się do władz partii rządzącej gdyz wtedy jest większy nacisk na Rząd i na Zarząd.

W zakładace Strategia dla GK PGNiG zamieszczamy ostatnio wysłane dokumenty.

2013-02-18
B. Potyrała