Aktualności
SKANDAL na Barbórce w Pomorskiej Spółce Gazownictwa

Gdańsk, dnia 10 grudnia 2012 r.

 

NSZZ „Solidarność”      OZZ GNiG Pracowników

 

               W dniu 07 grudnia w Olsztynie odbyły się centralne obchody uroczystości Barbórkowych w PSG sp. z o.o. 
Wydawałoby się,  że przynajmniej przy takiej okazji Zarząd PSG sp. z o.o.w równej mierze potraktuje wszystkich uczestników tych uroczystości , również Związki Zawodowe działające w PSG sp. z o.o. 

NIESTETY  TAK  SIĘ  NIE  STAŁO !!!

PO RAZ PIERWSZY NA AKADEMII ŻADEN Z PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH  NIE ZOSTAŁ DOPUSZCZONY DO GŁOSU!

 

Sytuacja ta wywołała niepokój wśród przedstawicieli Związków Zawodowych.
W związku z powyższym przemówienie , którego nie pozwolono nam odczytać na uroczystościach przekazano Prezesowi PGNiG  Sławomirowi Hinc.

Chcielibyśmy aby przemówienie trafiło do jak największej liczby pracowników, dlatego też po raz pierwszy przesyłamy je drogą elektroniczną z prośbą o wywieszenie go wraz z tą informacją na wszystkich możliwych tablicach informacyjnych .

 

ZWIĄZKI  ZAWODOWE  W  PSG sp. z o.o.  NIGDY  NIE  BĘDĄ  BIERNE  WOBEC DZIAŁAŃ  ZARZĄDU  MAJĄCYCH  NA  CELU  STŁUMIENIE  JEDYNEGO  GŁOSU ZAŁOGI  JAKIM  JESTEŚMY!!!    

wystąpienie w zakładce- http://www.solidarnosc.skgnig.org.pl/doccategories/index/7

2012-12-10
NSZZ POMORSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA