Aktualności
CZAS ŚWIĘTOWANIA I OCZEKIWANIA

 

OCZEKIWANIE NA POPRAWĘ SYTUACJI.

W ubiegłym tygodniu 28 listopada 2012 roku przewodniczący Sekcji uczestniczył w poświęceniu sztandaru związkowego Komisji Zakładowej Oddziałów Obrotu Gazem w PGNiG SA.

Uroczystości te odbywały się w Zakonie Karmelitów na ul. Karmelickiej w Krakowie.

Po poświęceniu sztandaru odbyły się obrady Zebrania Delegatów wymienionej organizacji związkowej.

W spotkaniu brali udział Wiceprezes Szkałuba, Dyrektor Departamentu Obrotu Mierzwiński Grzegorz,, DyrektoR Totoń i Kawa, Michniewski  z KOOG, Przewodniczący Zarządu regionu Grzeszek W i Lach A oraz  Ziembicki T z ZOK PGNiG.

W dniu 30 listopada w Warszawie obchodziliśmy uroczystości centralnej Barbórki.

Mszę Świętą celebrował Kardynał Nycz, a po niej uczestniczyliśmy w najkrótszym pochodzie Barbórkowym na terenie PGNiG SA skąd udaliśmy się do sąsiedniego  kompleksu EXPO.

W akademii głos zabierali Pani Prezes Grażyna Piotrowska - Oliwa, Minister Budzanowski i Główny Geolog Kraju P. Woźniak oraz przedstawiciele innych resortów i instytucji a także w imieniu Central związkowych Dariusz Matuszewski oraz w imieniu Rady Pracowników T. Ziembicki.

Stronę związkową reprezentowali członkowie RSK i organizacji zakładowych.

Po akademii uczestniczyliśmy w Karczmie Piwnej w której znowu po raz pierwszy uczestniczyła jako Prezes a nie kobieta pani Piotrowska - Oliwa, a kolejno wspólna zabawa Barbórkowa.

W kolejnym dniu odbyła się w Wołominie Naftowa Karczma a w kolejnym tygodniu 7 grudnia świętować będziemy w zakładowych uroczystościach.

Przy OKAZJI JUTRZEJSZEGO ŚWIĘTA SKŁADAM WSZYSTKIM PRACOWNIKOM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA aby kolejne Barbórki przeżywać w podniosłej atmosferze i w lepszej sytuacji spółek i pracowników.

Zdjęcia w Galerii będą dodane w najbliższym czasie.

2012-12-03
BOLESŁAW POTYRAŁA