Aktualności
Posiedzenie RSK w Jarosławiu

W dniach 19-20 listopada 2012 odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej GNiG.

Tematem posiedzenia było:

  1. Sytuacja w ZG Jarosław – informacja, spotkanie z zaproszonymi gośćmi, dyskusja
  2. Podjęcie decyzji w sprawie  pikiety.
  3. Przyjęcie Regulaminu obrad RSK.
  4. Przyjęcie protokołów nr 11 i 12 RSK GNiG.
  5. Uzupełnienie składu Prezydium Sekcji i Komisji Socjalnej WFŚS po decyzjach 4 organizacji związkowych w sprawie wystąpienia z Sekcji
  6. Sprawy różne
  7. Informacja o stopniu realizacji Uchwały nr 14/VII/2012 z Wrocławia.
  8. Sytuacja Spółek i problemy będące powodem rozpoczęcia akcji protestacyjnych. 
  9. Informacja o decyzjach Komitetu Protestacyjnego GK PGNiG, propozycje dalszych działań.
  10. Informacja o wynikach negocjacji porozumień z Zarządem PGNiG, ewentualne decyzje RSK.

W spotkaniu w sprawie ZG Jarosław uczestniczył Poseł Gołba, przedstawiciele Regionu Ziemia Przemyska, przewodniczący Rady Pracowników PGNiG zaproszeni przez ZOK KSG.

Wynikiem dwudniowych obrad są podjęte decyzje zamieszczone na stronie w zakłądkach Dokumenty - Posiedzenia SK GNiG dokumenty, a Regulamin Obrad Sekji wzakładce Prawo - prawo branżowe

2012-11-22
B. Potyrała