Aktualności
SPOTKANIE KOMITETU PROTESTACYJNEGO - LIST OTWARTY DO PREMIERA

 

PRACE KOMITETU PROTESTACYJNEGO
W dniu 8 października odbyło się posiedzenie KOMITETU PROTESTACYJNEGO GK PGNiG w prawie w pełnym 15 osobowym składzie z 16 osobowego Komitetu. Zebranie to zostało zorganizowane w przeddzień spotkania ZKK z zarządem w sprawie porozumień i PDO. 
Niestety Komitet Protestacyjny postanowił nie dokonywać ukonstytuowania się i wyboru przewodniczącego oraz zastępców czy rzecznika prasowego, co może utrudnić sprawne podejmowanie decyzji. Już teraz spotkaliśmy się z sytuacją odmowy użyczenia pomieszczenia na spotkanie i w przyszłości najpewniej będziemy spotykać się w ramach własnego urlopu i własnych kosztów związkowych. Problemem mogą być finanse zakładowych organizacji związkowych PGNiG.
Komitet na spotkaniu postanowił działać w dalszej przyszłości Kolegialnie podejmując wspólnie uzgodnione decyzje. Podjęliśmy też próbę zdiagnozowania aktualnych problemów, możliwych przyszłych działań i sposobów ich finansowania. Komitet stwierdził również że organizacja dużej pikiety może być w tyum roku utrudniona z uwagi na brak urlopów pracowniczych więc możliwe są inne lokalne formy protestu, a do ewentualnych prawnych sporów zbiorowych muszą przystępować zakładowe organizacje kierując swe żądania do Pracodawcy.
Na chwilę obecną jedynie 20 % organizacji zakładowych Solidarności zgodnie z Uchwałą Rady Sekcji podjęło stosowne Uchwały o przekształceniu swych organizacji w Zakładowe Komitety Proterstacyjne i udzieliło pełnomocnictw Komitetowi Solidarności w Sekcji do ich reprezentowania. 
W dniu 8 października Komitet Protestacyjny Grupy Kapitałowej PGNiG ustalił jako pierwsze działanie wystosowanie LISTU OTWARTEGO skierowanego do Premiera Tuska. LIST TEN ZOSTAŁ PRZESŁANY DO URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH (w tym URE), PARLAMENTU, PRASY i innych możliwych organizacji. Ze swej strony zalecamy i prosimy o rozpropagowanie go w Waszych jednostkach, lokalnej prasie i wszelkich możliwych instytucjach, które mogą pomóc nam w poprawie sytuacji spółki i załóg. W związku z tym proszę o jego wydrukowanie i  rozpowszechnienie. 
List ten również dziś będzie skierowany do Ministra Skarbu z pismem o niezwłoczne spotkanie się Ministra z Komitetem. 
W sytuacji braku odpowiedzi i nie ustalenia terminu spotkania, w miesiącu listopadzie Komitet Protestacyjny podejmie dalsze działania.
 
W załączeniu w zakładce DOKUMENTY - DECYZJE KOMITETU PROTESTACYJNEGO GK PGNiG - list otwarty podpisany przez członków Komitetu.
2012-10-11
B. POTYRAŁA