Aktualności
MARSZ OBUDŹ SIĘ POLSKO W WARSZAWIE A GK PGNIG ŚPI

Marsz w Warszawie

przeciwko podwyszaniu wieku emerytalnego, umowom śmieciowym, sytuacji społeczno - gospodarczej.

W dniu 28 września 2012 roku zgodnie z Decyzją Komisji Krajowej członkowie NSZZ "Solidarność" uczestniczyli oprócz innych ugrupowań społecznych i partii polkitycznych  w MARSZU pod hasłem "OBUDŹ SIĘ POLSKO"

W marszu wg. organizatorów wzięło udział około 140 tys osób i napewno było to bliższe prawdy niż informacje niektórych stacji telewizyjnych, gdyż po 2 godzinach od zakończenia mszy w sytuacji zapełnienia już całkowicie Placu Zamkowego, ostatni uczestnicy opuszczali dopiero Plac Trzech Krzyży. 

W związku z trwającymi w GK PGNiG procesami restruturyzacji organizacyjnej i przewidywanymi redukcjami zatrudnienia (być może zminimalizowanymi poprzez działania osłonowe) oraz po powołaniu w GK i w Sekcji Krajowej NSZZ "S" GNiG Komitetów Protestacyjnych przewodniczący Sekcji zaapelował do wszystkich organizacji należących do Sekcji o liczny udział w Marszu i spotkanie się w jednej grupie przd MSG na ul. Kruczej oraz wspólne udanie się na miejsce zbiórki.

Po dłuższych niż zakładaliśmy oczekiwaniach udaliśmy się w zwartej, niestety niezbyt licznej grupie o godz. 11 min 45  na Plac Trzech Krzyży. 

Sekcja Krajowa GNiG NSZZ "Solidarność" pod 2- ma transparentami Sekcji i jednym KZ Oddziałów Obrotu Gazem oraz hasłem URE bez głowy upadek PGNiG-u gotowy, a także 4 skrzydłami husarskimi na wykonanych i rozdzielonych pomiędzy organizacje 10 sztuk, w liczbie około 140 osób uczestniczyła w zwartej grupie we mszy świętej na placu. Niestety w trakcie marszu w wyniku dużego ścisku została ona rozdzielona na dwie - trzy grupy i tak dotarła na plac Zamkowy, gdzie wysłuchała wystąpienia przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy.

Niestety z przykrością należy stwierdzić, że w marszu tym uczestniczyło z naszej branży bardzo mało osób, a ogólnie były to średnio 3 osoby  z każdej  organizacji  zakładowej oraz 4 osoby na tysiąc pracowników. Nawet z pośród przewodniczących Komisji nie przekroczyliśmy 25% uczestnictwa, tym bardziej więc szczególne podziękowania należą się następujacym grupom z poszczególnych miejscowości a byli to związkowcy ze Słupska, Olsztyna, Gdańska, Krakowa, Radomia i Jasła oraz Warszawy, których liczba przekroczyła 5 osób.

Mamy przekonanie że w sytuacji potrzeby organizacji marszu branżowego odsetek ten ulegnie znacznemu zwiększeniu.

JEDYNIE RAZEM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ SUKCES.

2012-09-30
B. Potyrała