Aktualności
BARBÓRKA CENTRALNA SANOK 2010

WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH  DARIUSZA MATUSZEWSKIEGO

 

PANIE PREZESIE   - DOSTOJNI GOŚCIE

SZANOWNI PAŃSTWO

 

W imieniu Związkowej Komisji Koordynacyjnej

Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego

i Gazownictwa reprezentującej Centrale Związkowe   proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń

z okazji branżowego święta „Dnia Górnika Naftowca i Gazownika”.

 

Spotkanie na centralnych uroczystych obchodach „Barbórki” jest okazją do wyrażenia podziękowania wszystkim pracownikom Spółek i Oddziałów  skupionych w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  -    za ich oddaną pracę -   jak również nawiązaniem do tradycji branży w której wiele pokoleń czasami z ojca na syna przejmowało trud wykonywania pracy na rzecz społeczeństwa.

 

Jako przedstawiciele Związków Zawodowych dziękujemy dziś szczególnie pracownikom za wysiłek i oddanie w okresie nieustającej transformacji firmy , za  zrozumienie procesów restrukturyzacyjnych wprowadzających szereg inicjatyw czasami trudnych i nie wszystkich jednoznacznie zrozumiałych a mimo to     za identyfikację z branżą , za rzetelność i sumienność zawodową.

 

Trudno o większy majątek dla jakiejkolwiek organizacji niż ludzie którzy ją tworzą dlatego też święto branżowe jest przede wszystkim świętem ludzi pracy, tworzących Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Tak więc uroczystości  barbórkowe są  okazją do wyrażenia najwyższego szacunku dla wszystkich którzy wykonują tą trudną i odpowiedzialną pracę.

A jak czasami bywa ona trudna i ile niesie groźnych niespodzianek niezależnych nawet od umiejętności zawodowych -  pokazały przedwczorajsze zdarzenia w Zielonej górze.

 

Na państwa ręce składamy wszystkim pracownikom , również tym którzy dzisiaj musieli pozostać na swoich stanowiskach pracy, życzenia dalszych sukcesów, osiągania satysfakcji zawodowej, godziwego wynagrodzenia i zwykłego ludzkiego szczęścia.

 

Szanowni Państwo

 

Termin obchodów naszego święta przypadający końcem roku daje możliwość refleksji i podsumowań.

Dla związków zawodowych ich liderów i działaczy funkcyjnych jest to rok niezwykle trudny. Rok przepełniony negocjacjami płacowymi i socjalnymi szeregiem spotkań  organów związków z pracodawcami jak również pracami naszych przedstawicieli w komisjach wspólnych.

 

Wycofanie przez Rząd RP. ” ustawy o negocjacyjnym systemie wynagradzania” narzuciło na Zarząd Spółki , Zarządy Spółek Zależnych i organizacje związkowe nowy model dialogu i negocjacji płacowych. Zapewne nie zawsze i nie wszędzie dialog ten odbywał się w atmosferze wzajemnego zrozumienia jak też nie wszędzie przyniósł oczekiwane przez pracowników skutki.

 Niemniej końcowe rezultaty i zawarte porozumienia dają przyszłościową szansę na rozwiązywanie tych problemów ku obopólnemu zadowoleniu.

 

Przed nami kolejny rok i kolejne wyzwania i procesy konsolidacyjne – wdrażanie inicjatyw wprowadzających nowe rozwiązania w firmie - również strukturalne – budzące zrozumiałe obawy pracowników o miejsca pracy. Dlatego też sądzimy  że właściwy i otwarty dialog z partnerem społecznym może wzmocnić i ułatwić osiągnięcie celu bez zbędnych napięć.

 

Dlatego dziś i z tego miejsca kieruję serdeczne podziękowania w imieniu Central Związkowych do tych wszystkich Prezesów i Dyrektorów Spółek i Oddziałów którzy właściwie odebrali intencje naszej działalności a  los i byt załogi jest im równie bliski.

 

Dziękuję Panu Prezesowi Michałowi Szubskiemu

i Zarządowi naszej Spółki -  za wielokrotne w ciągu tego roku spotkania robocze -  pozwalające rozwiązać szereg najistotniejszych problemów pracowniczych.

 

I mimo że atmosfera niektórych spotkań czasem bywała gorąca a w tematach płacowych zapewne żadna ze stron w pełni nie osiągnęła celu negocjacji -  to jest to też dowód że w sposób rzetelny staraliśmy się pogodzić interes rozwijającej się firmy z potrzebami załogi.

 

 

 

 

Jednocześnie mamy nadzieję że w przyszłym roku ocena właścicielska pracy zarządu nie będzie gorsza od oceny związkowców – bo niczego bardziej nie potrzeba naszej spółce jak wreszcie stabilizacji kadrowej , która również nam związkowcom daje pewność zachowania zawartych porozumień społecznych na następne lata.    

 

 Życzymy wszystkim aby wspaniała wieloletnia tradycja górnictwa naftowego i gazownictwa przetrwała jeszcze wiele pokoleń jak również  abyśmy mogli z dumą i zadowoleniem tworzyć tożsamość zintegrowanej Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w której pracownicy w spokoju i godności będą pracowali na rzecz jej rozwoju.

 

SZCZĘŚĆ  BOŻE ----

   

 

2010-12-08
JACEK KORNACKI