Aktualności
PREZYDIUM Komisji Krajowej na posiedzeniu Sekcji Przygotowanie do pikiety OBUDŻ SIĘ POLSKO

W dniu 13 września 2012 roku odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Rady Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Członkowie Rady podczas całodziennych obrad przyjęli szereg Uchwał Stanowisk i Wniosków związanych z aktualną trudną sytuacją w branży i w GK jak również rozpoczęli przygotowania do działań dla obrony miejsc pracy. Zastępcy przewodniczącego KK zapraszają członków związku na marsz w obronie mediów oraz przeciwko emeryturom do śmierci i umowom śmieciowym. Marsz OBUDŹ SIĘ POLSKO  odbędzie się 29 września o godz. 11-tej w Warszawie. Zbiórka PGNiG siedziba MSG ul. Krucza 6/14.

Materiały i pisma po RSK w zakładce dokumenty -  Posiedzenia SK GNiG dokumenty oraz informacje z Komisji Krajowej i Regionów

2012-09-16
Bolesław Potyrała