Aktualności
Kolejne negocjacje ZKK i spotkanie Komitetu Protestacyjnego.

 

Dnia 24 sierpnia w godzinach wieczornych zawarto Porozumienie dla wprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników PGNiG SA

 

Dwudniowe negocjacje Związkowej Komisji Koordynacyjnej GK PGNiG z zespołem ds. Porozumień w obecności Wiceprezesa Szkkałuby  i krótka rozmowa z Panią Prezes Zarządu PGNiG SA  zakończyły się podpisaniem Porozumienia dla przyjęcia  Programu Dobrowolnych Odejść dla Pracowników  PGNiG SA, który może być wzorem dla pozostałych spółek GK.

 Program ten będzie  w dniu 28 sierpnia 2012 przyjety przez Zarząd PGNiG SA, 

W najbliższym tygodniu odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w PGNiG S.A. oraz Związkowej Komisji Koordynacyjnej z Zarządem i Dyrektorami Oddziałów PGNiG S.A. dla omówienia sytuacji po wejściu programu zmian w Oddziałach Spółki i alokacji pracowników w ewentualnych nowych jednostkach.

W najbliższym czasie będziemy negocjować nowe porozumienia w ramach rozpoczętego procesu przeglądu dotychczasowych porozumień obowiązujących w GK PGNiG.

Odbyło się również spotkanie Komitetu Protestacyjnego i jego skład został powiększony o 2 osoby tj. Juliusz Wroński z Geofizyki Kraków i Tomasz Ziembicki z Oddziału Sanok. Komunikat KP bedzie ogłoszony po niedzieli.

Podjęte decyzje w zakładce DOKUMENTY - INFORMACJE Z GK.

2012-08-25
B. Potyrała