Aktualności
DECYZJA PREZYDIUM SEKCJI KRAJOWEJ I ODPOWIEDŹ DLA KOMITETU PROTESTACYJNEGO

W dniu 13 lipca 2012 roku odbyło się w Krakowie spotkanie Prezydium Sekcji Krajowej GNiG NSZZ Solidarność i powołanego przez Sekcję Zespołu ds. Porozumień .

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Solidarności podjęli Uchwałę o formalnym przystąpieniu Sekcji do  Komitetu Protestacyjnego GK PGNiG oraz wybrali 3 swoich przedstawicieli do tego Komitetu.

Postanowili oni także wystąpić do pozostałych Central Związkowych i Związków Zawodowych PGNiG S.A. o sformalizowanie działań i wybór osób wchodzących w skład Komitetu aby móc w sposób prawny, zgodny z Ustawą o sporach zbiorowych, podjąć się działań dla obrony interesów pracowniczych. 

10 sierpnia upłynął  postawiony termin na realizację żądań Komitetu więc postanowiliśmy aby Centrale domagały się przestrzegania zawartych porozumień w zakresie opiniowania projektów, gdyż nikt nas o taką opinię nie poprosił a odbywające się spotkania były jedynie prezentacją programów i były te programy realizowane bez uwzględnienia uwag i sugestii członków związku obecnych na spotkaniach. 

Aktualnie dzisiaj przed samym świętem po godzinie 16-tej otrzymaliśmy odpowiedź od Pani Prezes na pismo Komitetu. 

W czwartek zostanie wysłane do W-wy pismo projekt po konsultacji z pozostałymi Centralami, dokonując jednak wcześniej analizy udzielonej odpowiedzi.

Równocześnie członkowie Zespołu ds. Porozumień przeglądnęli propozycje Dyrekcyjnego zespołu w sprawie projektów Porozumień i postanowili negocjować programy dobrowolnych odejść i inne osłony zgodnie z wersją PDO DSG z ub. roku, a w sprawach nagrody rocznej występować o wspólne zasady dla wszystkich spółek i minima do negocjacji związków w spółkach.

Kolejne spotkanie konsultacji porozumień planujemy połączyć jako ZKK z kwestiami wynikającymi z pism Komitetu Protestacyjnegi i udzielonej odpowiedzi.

 

Decyzja Prezydium , projekt pisma do Zarządu oraz odpowiedź Zarządu na pismo Komitetu zamieszczone zostały w zakładce DOKUMENTY - INFORMACJE Z GK 

2012-08-14
BOLESŁAW POTYRAŁA