Aktualności
TRUDNE NEGOCJACJE

 

Informacja ze spotkania zespołu ds. przeglądu Porozumień.

W dniu 27 lipca odbyło się kolejne spotkanie zespołu poprzedzone spotkaniem przewodniczących Central z Prezes Grażyna Piotrowską – Oliwą i wiceprezesem Mirosławem Szkałubą.

W wyniku negocjacji ustalono że w przewidzianym porozumieniem z dnia 9 maja nie uda się w terminie do 31 lipca 2012 roku zawrzeć jednolitego porozumienia zastępującego wypowiedziane porozumienie z 2006 roku oraz dodatkowe obowiązujące Porozumienia z 2000, 2007 i 2008 roku.

W związku z powyższym postanowiono pracować oddzielnie na 3 dokumentach:

  1. Porozumienie dotyczące zabezpieczeń pracowników w związku z prowadzonymi zmianami organizacyjnymi w PGNiG S.A.
  2. Porozumienie dotyczące zastąpienia nagrody z zysku i innych odpisów nagrodą roczną.
  3. Porozumienie o współpracy Central Związkowych z Zarządem PGNiG i Spółek GK.

Strona pracodawcy przedłożyła projekt STANOWISKA w sprawie zmian organizacyjnych w PGNiG ze szczególnym uwzględnieniem Oddziałów Obrotu które odnosi się do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń dla pracowników którzy otrzymaliby  pogorszone propozycje świadczenia pracy lub którzy podlegaliby redukcji zatrudnienia.

Projekt Stanowiska odnosił się wprost do likwidacji Gazowni z którą nie godzą się organizacje związkowe a szczególnie krytykują one likwidację nazwy gazownia. Podczas negocjacji członkowie zespołu wysłuchali argumentacji koleżanki Jadwigi Olejnik z Gazowni Wrocławskiej przedstawicielki SK GNiG NSZZ Solidarność że czytanie wprost zapisów stanowiska wskazuje że ZZ akceptują likwidację gazowni a nie wskazuje bezpośrednio na szukanie skutecznych zabezpieczeń dla pracowników. Po długich negocjacjach w tym telefonicznych konsultacjach z Zarządem PGFNiG  kontrowersyjne zapisy z podpisanego stanowiska zostały odręcznie skreślone.

Aktualnie w terminie do 20 sierpnia ma dojść do wymiany uwag do wszystkich trzech ww. porozumień i po tym terminie przed zmianami w obszarze obrotu przyjmiemy zasady szczególnej ochrony dla pracowników, a w terminie do końca października pozostałe porozumienia.

W toku dalszych ogólnych dyskusji nad założeniami do Porozumień bardzo szczegółowo zostało wyartykułowane oczekiwanie zarządu do dużego różnicowania płac i innych świadczeń od efektów pracy, zaangażowania i realizacji celów co zdaniem ZZ powinno być prowadzone w sposób ewolucyjny i w dłuższym horyzoncie czasowym.

Kolejne spotkanie po elektronicznej konsultacji odbędzie się w III dekadzie sierpnia a spotkanie zespołu powołanego przez Sekcję odbyłoby się przed tym terminem.

W załączeniu  w zakładce DOKUMENTY – INFORMACJE Z GK PGNiG podpisane STANOWISKO WSPÓLNE

2012-07-30
Bolesław Potyrała