Aktualności
ZMIANY W OBROCIE SPOTKANIE ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ

 

Notatka ze spotkania Związków Zawodowych Oddziałów Obrotu Gazem
z Zarządem PGNiG S.A.

                     

         W dniu 19-07-2012 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Związków Zawodowych Oddziałów Obrotu Gazem w PGNiG z Zarządem PGNiG S.A.

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Przewodniczący Central Związkowych i ZZGN z Zielonej Góry
 2. Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” OOG
 3. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego GNiG
 4. Przedstawiciele Związku Zawodowego „Kadra”

Stronę Pracodawcy reprezentowali:

 1. Grażyna Piotrowska – Oliwa – Prezes Zarządu PGNiG
 2. Mirosław Szkałuba – Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i IT wybrany przez pracowników
 3. Mirosław Hinc - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 4. Radosław Dudziński - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
 5. Piotr Sudół – Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
 6. Marcin Lewenstein – Zastępca Dyrektora Biura Planowania Strategicznego
 7. Grzegorz Mierzwiński - Dyrektor Departamentu Handlu
 8. Zbigniew Krzysztoń – Dyrektor Departamentu Zarządzania zasobami ludzkimi
 9. Tadeusz Zając – Zastępca Dyrektora ww. Departamentu
 10. Dyrektorzy 6 Oddziałów Obrotu Gazem

Dyrektor Biura Planowania Strategicznego Pan Marcin Lewenstein przedstawił projekt planowanego  schematu struktury Oddziału Obrotu Gazem, którego celem ma być:

 • wyzwania dotyczące liberalizacji rynku, standardów jakości, zmiany sprzedaży,
 • usprawnienie komunikacji i współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi,
 • skrócenie ścieżki decyzyjności,
 • zwiększenie elastyczności wykorzystania zasobów ludzkich, racjonalizacja zakresów kierowników,
 • zwiększenie efektywności procesów.
 • Ujednolicenie i spłaszczenie struktury Oddziałów obrotu, centralizacja obsługi klientów biznesowych, windykacji oraz służb wsparcia

Pani Prezes Zarządu Grażyna Piotrowska – Oliwa poinformowała zebranych, że przedstawiony wzorcowy model struktury organizacyjnej OOG jest docelowy, lecz w dalszym ciągu trwają prace projektem i możliwe są zmiany np. terenowe sekcje windykacji, proces ten podlega konsultacji społecznej ze związkami zawodowymi i Rada Pracowników.

Przewodniczący Central związkowych krytykowali sposób komunikowania zachodzących zmian, likwidacje marki Gazownia, brak osłon dla pracowników i analiz potrzeb zatrudnienia.

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Oddziałów Obrotu Gazem przedstawił pani Prezes 13 pytań, na które uzyskaliśmy niepełne informacje z uwagi na ciągłe prace nad projektem.

Według zamierzeń Zarządu proces ten może rozpocząć się 1 września lecz są przesłanki do jego opóźnienia i zależne jest to od rozmów Central z zespołem ds. Porozumień.

W miejsce dzisiejszych Gazowni mają powstać Regionalne Biura Handlowe, więc likwidacja nazwy GAZOWNIA nie podoba się związkom zawodowych a ewentualna restrukturyzacja zatrudnienia ma odbywać się zgodnie z programem racjonalizacji i przy jak największym wykorzystaniu własnych pracowników dla których przewidziane jest szereg szkoleń w tym sprzedawców oferujących energię elektryczną dla firm.

            Z uwagi na trwające prace nad uszczegółowieniem przyszłej struktury organizacyjnej poszczególnych Oddziałów Obrotu Gazem, w tym aktualne różnice np. w funkcjonowaniu Contact Center czy windykacji ustalono, ze po opracowaniu docelowego modelu, zostanie on przedstawiony stronie społecznej i kolejne spotkanie planowane jest w końcu miesiąca sierpnia i wtedy też zostaną przedstawione możliwe „ruchy kadrowe”.

 

 

2012-07-20
BOLESŁAW POTYRAŁA