Aktualności
Walne Zebranie Delegatów w Serocku

W dniach 23 - 25 kwietnia 2012 roku odbyło się w Serocku Srawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Przedmiotem obrad było spotkanie z Panią Prezes Piotrowska - Oliwa i Wiceprezesem Szkałuba, Prezesem MSG i Dyrektorem MOOG.

Przedstawili oni trudna sytuacje PGNiG oraz Grupy Kapitałowej, odpowiadali też na pytania Delegatów.

Delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej, przyjęli też 3 Uchwały i 3 stranowiska - jutro w zakładce Dokumenty - Uchwały Stanowiska Wnioski  

Delegaci pomimo 2 tur głosowania i jednym kandydacie nie uzupełnili składu Rady Sekcji Krajowej, wybrali natomiast do Komisji Rewizyjnej kolegę Perdek Marek z Oddziału Odolanów.

Niebawem zdjęcia w Galerii i ewentualne inne dokumenty po WZD.

2012-04-26
B. Potyrała