Aktualności
Z RADY SEKCJI W SANDOMIERZU NA PIKIETĘ W WARSZAWIE

W dniach 28 - 29 marca odbyło sie w Sandomierzu posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w sprawach wspólnej polityki płacowej w GK PGNiG oraz organizacji Zebrania Delegatów które odbędzie się w dniach 23-25 kwiecień w Serocku.

Obecni dyskutowali również na temat prawa gazowego i programu uwolnienia gazu, jak też bieżących spraw Komisji Zakładowych.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Szkałuba i Pastuszko oraz Dyrektorzy ZG i Gazowni Sandomierskiej.

RSK postanowiła wystąpić do MSP o podział zysku dla załogi i na FŚS, oraz do PGNiG o spotkania z Zarządem PGNiG w sprawie dystrybucji jak też podczas WZD. 

Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Rady udaliśmy się na Pikietę w sprawie ememerytur pod Sejm w Warszawie.

Członkowie Rady wzięli w niej udział z wykonanymi skrzydłami husarskimi z logo Sekcji - do oglądnięcia w najbliższym czasie w galerii.

Podjęte decyzje niebawem na stronie w zakładce dokumenty - posiedzenia Sekcji, a od teraz otrzymane dokumenty w sprawie:

odpisu na FŚS - inf. z GK PGNiG,   

z PIP-u. - pisma do Sekcji

 pismo do MSP - pisma z Sekcji

2012-04-02
B. POTYRAŁA