Aktualności
PIERWSZA PANI PREZES W PGNiG

07.03.2012 Rada Nadzorcza PGNiG SA wybrała Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, w ramach postępowania konkursowego, podjęła uchwałę o wyborze Pani Grażyny Piotrowskiej-Oliwy z dniem 19 marca 2012 roku na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG SA na wspólną kadencję upływającą 13 marca 2014 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej PGNiG SA Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa spełniła oczekiwania w kontekście wymagań stawianych kandydatom i posiada kompetencje do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGNiG SA.

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone przy wsparciu renomowanej firmy doradczej Russell Reynolds Associates Sp. z o.o. i zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa Dobrymi Praktykami w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa.

Procedura konkursowa na stanowiska Wiceprezesa ds. Korporacyjnych oraz Wiceprezesa ds. Handlowych jest kontynuowana. 

2012-03-07
B. Potyrała