Aktualności
SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OBROTU

W dniu 28 lutego odbyło się spotkanie zespołu konsultacyjnego ds. Obrotu z udziałem Prezesa Szkałuby - otwarcie i poinformowanie
o sytuacji w PGNiG S.A. i w Grupie Kapitałowej, Dyrektora - Artura Bielinskiego - omówił 3 prezentacje w sprawach -
1. wdrożenia sprzedaży energii elektrycznej kanałami obrotu,
2. procesu dostosowania organizacji sprzedaży do otoczenia
3. dostosowania Obsługi Klientów Biznesowych do zmian prawnych.

Na zadawane pytania odpowiadali również obecni inni Dyrektorzy z Centrali PGNiG oraz Dyrektorzy oddziałów Obrotu.

Centralę związkową reprezentował Bolesław Potyrała - przewodniczący, a w spotkaniu również wzięli udział przedstawiciele Komisji Zakładowej Oddziałów Obrotu.

Obecni podpisali stanowisko zespołu w którym żądają przedstawienia docelowego modelu funkcjonowania Obrotu i przyjęcia Programu Dobrowolnych Odejść.

Dzień wcześniej przewodniczący Central w imieniu ZKK zgłosili uwagi do Programu Uwolnienia Gazu.

Szczegółowa informacja ze spotkania w najbliższym czasie.

Przyjęte dokumenty można zobaczyć w zakładce  DOKUMENTY - INFORMACJE Z GK PGNiG

2012-02-29
B. Potyrała