Aktualności
Konferencja DIALOGU a brak faktycznego DIALOGU

 

PROGRAM

IV Konferencji w ramach dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej PGNiG

Warszawa, 10 lutego 2012 r.

Prowadzenie Konferencji

                        Pan Tadeusz Zając, Dyrektor ds. Współpracy ze ZZ

Otwarcie Konferencji

                        Pan Marek Karabuła, p.o. Prezes Zarządu PGNiG S.A.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Pan Tadeusz Chwałka, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych

Pan Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Pan Jan Guz, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Pan Marek Karabuła, Pan Sławomir Hinc, Pan Mirosław Szkałuba – członkowie Zarządu PGNiG

Odpowiedzi ww. członków Zarządu na zadawane pytania przez

                        Dariusz Matuszewski, Zdzisław Pituła vel Cyganik, Potyrała Bolesław, Marek Łowczowski,

                        Zenon Gontarz, Józef Zyguła, Józef Ryl, przedstawiciel Gazowni Zabrzańskiej

Zmiany otoczenia regulacyjnego, szansa i zagrożenia dla PGNiG S.A.

Pan Andrzej Janiszowski, Dyrektor Departamentu Regulacji w PGNiG S.A.

Program optymalizacji kosztów w Spółkach Gazownictwa na lata 2012-2014

Pan Piotr Sudoł, Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w PGNiG S.A.

Proces dostosowania organizacji sprzedaży do oczekiwań otoczenia

 – dotychczasowe zmiany i przyszłe działania

Pan Artur Bieliński, Dyrektor Departamentu Handlu w PGNiG S.A.

Energetyka w PGNiG S.A.

Pan Tomasz Karaś, Dyrektor Departamentu Strategii w PGNiG S.A.

Aktualny stan i perspektywy poszukiwań węglowodorów w Polsce i na świecie

Pan Andrzej Maksym, Dyrektor Departamentu Poszukiwań Złóż w PGNiG S.A.

Wystąpienia reprezentantów pracowników

                        Kol. Bolesław Potyrała, Przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG NSZZ „Solidarność”

                        Kol. Tomasz Ziembicki, Przewodniczący Rady Pracowników PGNiG S.A.

                        Kol. Dariusz Matuszewski, Przewodniczący OZZ GNiG

Konferenncja z racji ilości uczestników była raczej przeglądem informacji o Grupie Kapitałowej,  Prezesi nakreślili ogólną sytuację, a

pytania dotyczyły braku dialogu, sytuacji GK PGNiG, decyzji URE, zmian w Gazowniach, braku konsultacji w dystrybucji, problemów firm wiertniczych, braku dialogu w PNiG Kraków, wpływu doradców klientów na rynek gazu, zmian w Centrali, CNG i innych.

W wystąpieniach B. Potyrała mówił o braku dialogu i konsultacji - treść wystąpienia w zakładce DOKUMENTY - Informacje z GK PGNiG,

a pozostali koledzy o sytuacji w Grupie Kapitałowej, Radzie Pracowników i Związkach Zawodowych.

MATERIAŁY Z PREZENTACJI ZOSTANĄ PRZESŁANE DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
OSOBY Z GK ZAINTERESOWANE ICH OTRZYMANIEM MOGĄ ZGŁOSIĆ TO MAILOWO DO SEKCJI 

2012-02-13
B. Potyrała