Aktualności
Rada Sekcji GNiG w Kórniku

 

 

w dniach 31.01. – 01.02. 2012 rok odbyło się Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego
 i Gazownictwa w Kórniku  z następującym skorygowanym porządkiem obrad.

 

  1. Przedstawienie wykonania finansowego za 2011 rok.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie preliminarza finansowego na 2012 rok:
  3. Omówienie sytuacji w Oddziałach Obrotu Gazem i przyjęcie stanowiska.
  4. Informacja o powstaniu jednolitej organizacji związkowej w MSG Sp. z o.o.
  5. Informacja o spotkaniu ZZ PGNiG Technologie i o procedurze połączenia ich w jedną organizację
  6. Informacja o spotkaniu Prezydiów RSK, ZOK PGNiG S.A. i KM Oddziału Sanok o podjętych wspólnych ustaleniach.
  7. Decyzja w sprawie uczestnictwa wytypowanych osób w Konferencji Dialogu Społecznego, zdecydowanie o organizacji samodzielnie innych uroczystości (np. barbórka związkowa).
  8.  Wolne wnioski.
  9. Przygotowanie terminów i planu działań RSK w 2012 roku.
  10.  Przedstawienie przez członków RSK ze spółek dystrybucyjnych planów oszczędnościowych w ich spółkach oraz ich omówienie a także ustalenie dalszych wspólnych działań.

Informacje o podjętych decyzjach zamieszczone będą w zakładkach 

-    DOKUMENTY

                                  - Posiedzenia SK,  GNiG   dokumenty

                                  - Pisma  z  Sekcji  Krajowej GNiG

2012-02-05
Bolesław Potyrała