Aktualności
WZD i Barbórki

 

W dniu 25.11.2010 rok odbywały się w Krakowie 2 zebrania delegatów NSZZ „Solidarność” w Komisji Zakładowej Oddziałów Obrotu PGNiG i ZG Kraków.

W pierwszym z nich uczestniczyli przewodniczący Sekcji Bolesaw Potyrała oraz ZOK PGNiG Tomasz Ziembicki. Dodatkowo w zebraniu wzięli udział Wiceprezes PGNiG Mirosław Szkałuba oraz Dyrekorzy Bieliński ds. Obrotu w Centrali PGNiG, Totoń KOOG, Michniewski Gazownia Krakowska. W pierwszej części zaproszeni goście mówili o sytuacji PGNiG, Oddziałów Obrotu, programie dobrowolnych odejść, kosztach pracy oraz działalności Sekcji i ZOK-u a także o ewentualnych oczekiwaniach wobec członka Zarządu PGNiG S.A. wybranego przez pracowników. W drugiej części delegaci Obrotu dyskutowali o sprawach pracowniczych i związkowych w ich własnych jednostkach.

W kolejnym dniu odbyła się wspólna uroczystość barbórkowa Gazowni Krakowskiej i ZG Kraków co jest coraz rzadszą praktyką i wzięli w niej udział oprócz załogi i ZZ z powyższych jednostek wymienieni powyżej przewodniczący oraz przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska Wojciech Grzeszek oraz ZOK KSG Romuald Jewuła.

W tym samym dniu odbywały się również wg. uzyskanych informacji barbórki w GSG, PSG oraz Geofizyce Kraków, a Centralna Barbórka odbędzie się w dniach 1-2.12.2010 rok w Sanoku i Polańczyku w której udział weźmie również skromna reprezentacja Solidarności.

2010-11-29
B. Potyrała