Aktualności
BARBÓRKA CENTRALNA ZABRZE 2011

SZANOWNI PAŃSTWO,  ZAPROSZENI GOŚCIE,  KOLEŻANKI  I  KOLEDZY

W imieniu organizacji Związkowych, działających w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, z okazji naszego święta - tradycyjnej  Barbórki -  chciałbym złożyć za Waszym pośrednictwem, najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom  Grupy Kapitałowej.

W tym wspaniałym dla nas dniu świętować mogą jednak tylko nieliczni, dlatego myślami łączymy się przede wszystkim z pracownikami będącymi na stanowiskach pracy. 

Uroczystości Barbórkowe są okazją do podziękowań za całoroczną pracę,
za poniesiony trud i osiągnięte wyniki finansowe.

Zarówno dzisiaj, jak i w każdym innym dniu, musimy pamiętać, że największym majątkiem firm są ludzie.  Niestety po okresie względnego spokoju, upływający rok kończy się zwolnieniami grupowymi, a narzucane przez Urząd Regulacji Energetyki oszczędności mogą skutkować dalszą utratą miejsc pracy.

Mamy świadomość, że stają przed nami trudne wyzwania, jednak jak zawsze będziemy dbać przede wszystkim o dobro pracowników.

Chcemy być partnerem dla Zarządów przy tworzeniu programów oszczędnościowych, jednak kiedy będą one naruszać podstawowe prawa pracownicze, napotkają na nasz stanowczy sprzeciw.

Przyjęty dla Centrali Spółki i planowany dla Grupy Kapitałowej program dobrowolnych odejść jest naszym zdaniem niewystarczający.

Apelujemy więc o stworzenie korzystniejszych rozwiązań dla wszystkich pracowników.

Musimy pamiętać, że dotychczasowe programy restrukturyzacyjne, realizowaliśmy samodzielnie, bez zewnętrznych nacisków. 

Dla nas wszystkich podstawowym parametrem powinien być systematyczny rozwój spółek oraz bezpieczeństwo, a nie nakazowe cięcie kosztów, które może zakończyć się katastrofą.

 

Szanowni Państwo, obecna chwila to również czas podsumowań.

Upływający rok to okres nasilenia się kryzysu gospodarczego, wzrostu inflacji i bezrobocia.

Negocjacje płacowe zakończone zawarciem dwóch porozumień nie zrekompensowały inflacji i wzrostu wydajności pracy. 

Oczekujemy więc, że grudniowe negocjacje pozwolą zakończyć rok zadowoleniem wszystkich stron.

Przed nami kolejny rok pracy i kolejne trudne zadania, które chcemy realizować we współpracy partnerów społecznych.

Najlepszym rozwiązaniem byłyby negocjacje z organizacją pracodawców,
a nie jedynie z właścicielem spółek, ponieważ dalekosiężny interes branży
jest ważniejszy niż bieżące wyniki Spółek. Mam nadzieję,  że działania te będą kontynuowane również  w przyszłości. Interes branży musi być tożsamy z interesem załóg….. i to jest nasz wspólny cel.

Serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę składam kadrze kierowniczej, Prezesom, Dyrektorom oraz koleżankom i kolegom związkowcom.

Na koniec Życzę wszystkim dobrej zabawy, a w dalszej przyszłości spokojnych i wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku.

SZCZĘŚĆ  BOŻE.

 

BOLESŁAW POTYRAŁA przewodniczący Sekcji

2011-12-12
ADMINISTRATOR