Aktualności
Spotkania i Działania Sekcji Młodych

 

SOLIDARNOŚĆ STAWIA NA MŁODYCH !

 

Opisane przez Dorotę Szcześniak

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”

Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa  

 

Mam Na imię Dorota. Do Solidarności zapisałam się na samym początku swojej pracy w 2007 roku, mając świadomość, że jest to organizacja oparta na ogromnym doświadczeniu, która wie o jakie wartości trzeba walczyć ale przede wszystkim nie zamyka się na nowe pomysły, świeże spojrzenie i nie boi się młodych ludzi ! Jako jedna z tych młodych osób od samego początku miałam szanse na działanie i rozwój organizacji. Zostałam Delegatem zakładowej Solidarności, a po wyborach stałam się członkiem Komisji Podzakładowej, Komisji Międzyzakładowej oraz Delegatką do na Walne Zebranie Delegatów Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Jak to działa?

 

Komisja Międzyzakładowa należy do dobrowolnej struktury branżowej tj. Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa która podlega Sekretariatowi Przemysłu Chemicznego. W ramach Sekretariatu członkowie naszej organizacji działającej w WSG, mieli możliwość stworzenia Sekcji Młodych Solidarności. Sekcja Młodych (którą otoczyłam opieką) skupia się na problemach, potrzebach a także na pomysłach ludzi młodych. W ramach Sekcji raz w roku organizowane są wyjazdy na warsztaty Aktywnych Młodych związkowców z organizacji działających w UE. Nasi członkowie uczestniczyli już w dwóch warsztatach na Słowacji. Podczas tegorocznego spotkania, które odbyło się 23-25 września na Węgrzech w miasteczku Balatonszemes mogliśmy zobaczyć jak pracują organizacje związkowe młodych ludzi w innych krajach UE. W tym roku było to X jubileuszowe spotkanie, na którym omawiano zagadnienia bardzo istotne dla wszystkich uczestniczących. Na spotkaniu zjawili się reprezentanci młodych zwiazkowców z Austrii, Niemiec, Czech, Słowenii, Słowacji, Polski oraz nasi tegoroczni gospodarze Węgrzy. Omawialiśmy sytuację ekonomiczną poszczególnych państw, uzwiązkowienie oraz problemy z jakimi borykają się w dzisiejszych czasach ludzie młodzi. Możliwość dyskusji o sprawach trudnych w innych krajach pozwoliła wypracować stanowiska w sprawie Dyrektyw Unijnych, które zostały przekazane na ręce Generalnego Sekretarza EMCEF-u Michaela Woltersa, łącznika młodych z UE zrzeszającego 130 organizacji związkowych w 35 państw. Ogółem w organizacjach zrzeszonych jest milion osób. My młodzi dzięki takim spotkaniom mamy możliwość nawiązywania ciekawych znajomości, a także wzbogacać je o nowe wiadomości i doświadczenia z innych krajów. Co najważniejsze  wiemy, że mamy realny wpływ na to co dzieje się w UE. Oprócz omawiania raportów innych krajów, największą uwagę poświęcono na dramatycznej sytuacji w jakiej znalazły się Węgry. Uczestnicy spotkania zobowiązali się do wysłania listu poparcia dla Węgrów, który został odczytany 11 października 2011r. podczas protestów na Węgrzech. Listy dotyczą ograniczaniu demokracji oraz zmniejszaniu praw pracowników (np. zlikwidowana ma zostać ochrona przed zwolnieniem kobiet w ciąży i osób przebywających na zwolnieniach L-4, pracodawca ma mieć prawo pobierania od kobiet oświadczenia, że nie jest i nie zajdzie w ciążę). W geście Solidarności z Węgrami 7 października na moście na granicy Węgiersko-Słowackiej utworzony został łańcuch żywych, stworzony przez przedstawicieli różnych państw, a na moście zostały przywieszone hasła, które powstały właśnie na naszym spotkaniu w Węgrzech. Sekcja Młodych to nie tylko wyjazdy. Dzięki dużemu wsparciu kolegów i koleżanek z KM, mieliśmy możliwość wprowadzenia materiałów reklamowych Solidarności, takich jak banery, roll-upy, czy ulotki. Można je zobaczyć przy okazji różnych wydarzeń, w które angażuje się Związek. Chcąc dotrzeć do jeszcze większej liczby członków, a także przekazywać informacje o bieżących działaniach Solidarności poszliśmy z duchem czasu i założyliśmy tą stronę internetową dla członków zrzeszonych w Solidarności działającej w WSG Sp. z o. o. A wszystko po to by pokazać, że młodzi ludzie są potrzebni, że zwiększyliśmy swój potencjał, stajemy się silniejszym i prężnie działającą organizacją związkową w WSG. Przekłada się to na silniejszą pozycję w prowadzonym dialogu z pracodawcą.

Sekcja Młodych zdaje sobie sprawę, że musi się szkolić by stawać się bardziej świadomym członkiem Solidarności, dlatego też w planach przyszłorocznych mamy dla młodych w wieku 18-35 lat wyjazdowe warsztaty, które przybliżą działanie organizacji związkowych, a także zapoznają młodych z aktualnymi przepisami prawa pracy. Będzie to również możliwość porozmawiania „ o swoim podwórku”, a także  poznania się z innymi przedstawicielami Komisji zorganizowanych w Solidarności branżowej, dla których wzrost wartości spółek i sytuacja pracowników jest najważniejszym zadaniem. Trzeba zaznaczyć, że te cele łatwiej jest realizować wspólnie gdy jest nas coraz więcej – a co nas bardzo cieszy i w tym celu należy podjąć zdecydowane działania. Kto jednak jak nie my młodzi potrafi skutecznie dotrzeć do innych młodych tak w Kraju jak i za granicą. Już dzisiaj zapraszam wszystkich do związku Solidarność.

Bo tak jak pisałam wcześniej Solidarność stawia na młodych, a TY możesz mieć wpływ na aktywne rozwijanie się związku i mieć świadomość, że dzięki Tobie również innym pracuj

 

Kontakt 

 

tel.: 664 008 641, 61 854 54 26 wew 425

 mail: dorota.szczesniak@wsgaz.pl

oraz link na stronę www.wsgsolidarnosc.pl

2011-11-02
Dorota Szcześniak