Aktualności
Manifestowanie i pielgrzymowanie

RÓŻNE DZIAŁANIA W OBRONIE PRAW PRACOWNICZYCH.

Przedstawiciele Sekcji we Wrocławiu i w Częstochowie,

W dniu 17 września 2011 roku organizowana była we Wrocławiu Euro Manifestacja.   Głównym organizatorem była Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ETUC. Uczestniczyły w niej również wszystkie polskie Centrale Związkowe Solidarność, OPZZ i Forum.

Z Branży były to Sekcja Krajowa GNIG, OZZ GNiG i Kadra.  

W manifestacji uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy - chyba z 50 000 osób - a trasa manifestacji ok. 8 km, którą pokonaliśmy przy ładnej słonecznej pogodzie.

Niestety Ministrowie Finansów UE przestraszyli się związkowców i skrócili obrady, nie można więc było  poinformować ich o naszych postulatach. 

Była to kolejna Manifestacja po organizowanej niedawno w Warszawie. Odpowiedzialni za organizację manifestacji tym razem były struktury branżowe, chociaż większość z nas jechała regionalnymi autokarami.

Sekcję Krajową reprezentowała liczna grupa kolegów z organizacji związkowych PGNiG Oddział Sanok,  Oddziałów Obrotu, ZG Wrocław, Rejonu Gazowniczego Słupsk i poszczególni przewodniczący.  Być może nie wszystkich spotkałem na swej drodze. Jeśli kogoś pominąłem mogą dopisać się dokumentując to przesyłanymi fotografiami do administratora strony.

Bezpośrednio po manifestacji znaczna część związkowców udała się na XXIX Pielgrzymkę Świata Pracy w Częstochowie.

Dodatkowo dojechały tam 18 września liczne reprezentacje związkowców z ZUN Krosno i Geofizyki Toruń.

Niestety pomimo zasyłanych informacji wielu z nas nie wzięło udziału w tych wydarzeniach.

Zadaję sobie pytanie czy w naszej branży jest juz  tak dobrze, czy też wszystko nam już spowszechniało.

Udział w tego typu uroczystościach jest również formą działalności związkowej i można pokazać siłe i determinację

Mam nadzieję że w kolejnych uroczystościach będzie nas zdecydowanie więcej, o co z tego miejsca proszę i apeluje, a uczestnikom obu tych imprez bardzo dziękuję.

2011-09-18
B. Potyrała