Aktualności
Spotkanie ZKK, RSK, Szkolenie, Komisji ds. Kosztów Pracy

W dniach 15 - 18 listopada członkowie RSK uczestniczyli w całym cyklu spotkań w Warszawie i Dźwirzynie.

15.11. odbyło się posiedzenie Związkowej Komisji Koordynacyjnej PGNiG z Zarządem Spółki w Warszawie.

Na spotkaniu tym zaprezentowano wyniki GK PGNiG S.A. za III kwartały 2010 roki. Wysłuchano też informacji na temat wykonania wskaźnika wzrostu płac w spółkach i planowego wykonania w Oddziałach PGNiG S.A., zaprezentowano też stan konsolidacji spółek budowlanych, reorganizacji obrotu i uwag do programu racjonalizacji zatrudnienia, założeń do analizy kosztów pracy.

W dniu 16.11. odbyło się w Dźwirzynie posiedzenie RSK na której  wybrano administratora strony którym został Jacek Kornacki z ZG Gdańsk. Podjęto decyzje o ponownym skierowaniu pisma do MSP w sprawie spółki magazynowej- brak odpowiedzi, Powołano skład zespołu do negocjacji kosztów pracy w osobach B. Potyrała i R. Jewuła. Szersza informacja wkrótce w formie protokołu.

17-18.11. odbyło się szkolenie związkowe w Dzwirzynie dla grupy ok. 50 osób.

18.11. w Warszawie pierwsze spotkanie zespołu ds. kosztów pracy który zajmie się narazie kosztami PGNiG S.A. w rozbiciu na poszczególne drobne pozycje kosztów pracy w Oddziałach. Do 26.11. zostanie przedłożona analiza tych kosztów i czeka nas dalsza praca nad tymi kosztami.

Przewodniczący RSK B. Potyrała

2010-11-19
Potyrała