Aktualności
TEMATYKA SPOTKANIA RSK WE WRZEŚNIU

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej

NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
zawiadamia że w dniach 7-9.09.2011r od godz. 1330
odbędzie się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Górnictwa Naftowego i Gazownictwaw Łodzi
w
Pensjonacie Agat Łódź  ul. Strykowska 94  91 - 604 Łódź 

 

Program obrad.

  1. Informacja ze spotkania ZKK.
  2. Polityka płacowa w 2011 roku.
  3. Ubezpieczenia pracownicze.
  4. Zasłużony Solidarności GNiG, Zasłużony GNiG, Projekt odznaczenia zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego.
  5. Barbórka – organizacja wg. zapisu w protokole z WZD.
  6. Szkolenie, Kurs do Rad Nadzorczych.
  7. Euro Manifestacja we Wrocławiu 17.09.2011 rok.
  8. Inne sprawy i propozycje zgłoszone przez członków RSK.

Ewentualne uwagi i sugestie do proponowanych tematów przedstawcie swoim przedstawwicielom lub wyślijcie je do Sekcji.

2011-08-24
Bolesław Potyrała