Aktualności
Spotkanie ZKK

W dniu 11 sierpnia odbyło się w Warszawie spotkanie Związkowej Komisji Koordynacyjnej GNiG z Zarządem Spółki i Dyrektrorami Centrali.

Tematyka spotkania została przedstawiona na stronie internetowej. 

Przewodniczący Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność GNiG (nie zamieszczono w notatce ) zwrócił uwagę Prezesowi Zarządu i Dyrektorowi Wyrzykowskiemu

na niewłaściwą i jednostronną  interpretację POROZUMIEŃ PŁACOWYCH

dając równocześnie do zrozumienia że wspólne ustalkenia muszą być wypracowane w jesiennych negocjacjach.

Dodatkowo po ZKK skierowano pismo do Zarządu o włączenie się do rozwiązania sporów zbiorowych.

Oba pisma w zakładce DOKUMENTY - INFORMACJE Z GK PGNiG 

2011-08-18
Bolesław Potyrała