Aktualności
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej NSZZ ,,Solidarność'' Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa zawladamia Że w dniu 23.08.2011r od godz.. 11:30 odbędzie się
posiedzenie Prezydium
w budynku COT.
Sekcji w Warszawie ul. Kasprzaka 25 w sali nr 19
Tematem posiedzenia będzie organizacja obrad Rady Sekcji Krajowej w dniach
7 -9.09.2011 rok w Łodzi.
Szczegółową tematykę spotkania Prerydium Przewodniczący prześlę w dodatkowej wiadomości po
posiedzeniu ZKK po dniu 10 sierpnia.
 

2011-08-09
ADMINISTRATOR