Aktualności
CZAS NA DZIAŁANIE W SPRAWIE PŁAC

 

Koleżanki i Koledzy.

W ostatnich dniach członkowie Solidarności w tym z naszych organizacji związkowych uczestniczyli w Manifestacji w Warszawie pod Hasłem Polityka Wasza Bieda Nasza i w szczególności walcząc o podwyższenie płacy minimalnej dla wszystkich pracowników.

Również Sekcja Krajowa włączyła się w tą akcję, a nasze organizacje zbierały podpisy wśród pracowników.

Członkowie Solidarności ze Związkowej Komisji Koordynacyjnej podpisali Porozumienie umożliwiające  uruchomienie podwyżek płac w GK PGNiG S.A. Niestety nie zrobiła tego Komisja Koordynacyjna PGNiG.

Dodatkowo w dniu 1 lipca Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe ceny za paliwo gazowe, zostały więc spełnione wszelkie przesłanki blokujące wprowadzenie podwyżek płac.

Sekcja Krajowa wypełniła decyzje WZD z Kielc, a teraz kolejne działania są do wykonania w Spółkach i w  Oddziałach przez właściwe Komisje Międzyzakładowe, Zakładowe, a w Oddziałach Obrotu czy Gazowniach przez Komisje Podzakładowe.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem wprowadzenie podwyżek płac powinno nastąpić w terminie do 15 lipca a ich wysokość zależy od 5,5% średniej w PGNiG S.A. co wynosi 280,71 zł. O tyle też może wzrosnąć średnia płaca w 2011 roku w stosunku do roku poprzedniego.

Porozumienie mówi o odejściu od wzrostu kosztów pracy 2% i o rozpoczęciu negocjacji wskaźnika wzrostu płac w spółkach w granicach nie przekraczających porozumienie gdy przeniesione skutki nie spowodują wzrostu płac w 2012 roku o więcej niż 1 %  i w ramach założonego w PDG zysku netto.

Oznacza to że ewentualna kwota wynikająca z poprzednich miesięcy może być przeznaczona na nagrody, czy premie i można wypłacić równą kwotowo nagrodę np. wakacyjną co poprawi sytuację najniżej zarabiających.

Negocjacje będą głównym sprawdzianem skuteczności związków, tym bardziej że w spółkach dystrybucyjnych odbyły się już Zgromadzenia Wspólników i są przyznane w drodze Uchwał kwoty na nagrody z zysku i na Fundusze Socjalne.

Rada Sekcji deklaruje pomoc w negocjacjach podwyżek i podziałów kwot w ramach swoich kompetencji.

 

Po wynikach finansowych PGNiG S.A. za III kwartały i sytuacji naszych spółek możliwe będą dalsze negocjacje jeśli poprawi się ich sytuacja  lub utrzyma się tak wysoka inflacja.

 

Podpisane Porozumienie w zakładce DOKUMENTY - Informacje z GK PGNiG S.A.

2011-07-04
przewodniczący P.B.