Aktualności
WZ Delegatów w Kielcach

INFORMACJA Z OBRAD WZD

W dniach 15-16 czerwca odbyło się w związkowym Hotelu Dal Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej NSZZ Solidarnoiść Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Obecnych było 76 delegatów na 97 uprawnionych do głosowania. Delegaci spotkali się z Prezesem PGNiG S.A. Michałem Szubskim oraz wiceprezesem wybranym przez pracowników Mirosławe Szkałubą oraz Prezesem KSG Bogdanem Pastuszko i Dyr. Józefem Katrą z ZG Kielce w dniu 15.06, oraz dzień później z przewodniczącym Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Andrzejem Koneckim. 

Delegaci wysłuchali wystąpień gości, zadawali pytania, oraz dyskutowali o funkcjonowaniu związku i Sekcji.

Wyjaśnione zostały działania w sprawie polityki płacowej na 2011 rok, w tym powody anulowania pikiety.

Prezes Szubski potwierdził mozliwość negocjacji wskaźnika wzrostu płac w GK PGNiG

do wysokości podwyżek w PGNiG, w sytuacji nie pogorszenia ogólnych wskaźników ekonomicznych spółek.

Delegaci przyjęli 3 Uchwały - związkowe, oraz 3 stanowiska kierowane do Pracodawców.

Wypracowane decyzje w zakładce DOKUMENTY - protokoły z Zebrań Delegatów (w terminie późniejszym)

oraz  Uchwały, Stanowiska, Wnioski.

2011-06-19
B. Potyrała przewodniczący