Aktualności
Wstępne oczekiwania płacowe Solidarności

Na spotkaniu w dniu 27 kwietnia udało się niestety spotkać praktycznie w gronie Solidarności 11 przedstawicieli na 13 obecnych (Kadra chwilę i ZZ PGPGiGN z Centrali do końca - bez złożenia podpisów).

Członkowie Solidarności podpisali OCZEKIWANIA PŁACOWE,  Stanowisko w sprawie obrotu oraz zaakceptowali udział kolegi Gontarza w Komisji przetargowej. Pisma umieszczone w zakładce Dokumenty - informacje z  GK PGNiG.

Aktualnie oczekujemy na złożenie postulatów przez poszczególne organizacje do właściwych pracodawców (ewentualne pisma w zakładce - Dokumenty - informacje z KZ) i podjęcie rozmów w GK i spółkach.

2011-04-28
Potyrała Bolesław