Aktualności
SZKOLENIE i RSK 16-18.11.2010

ZAWIADOMIEME

Rada Sekcji Krajowej NSZZ,,Solidarność'' Górnictwa Naftowego i Gazownictwa informuje, że w dniach 16-19.11.2010r organizuje szkolenie związkowe z zakresu prowadzenia Sporów Zbiorowych Prawa Pracy oraz Ustawy o Związkach Zawodowych. Szkolenie odbędzie się w Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA w Dźwirzynie ul. Wyzrvolenia 27. Przyjazd zakwalifikowanych osób do ośrodka w dniu 16 listopada na kolację i spotkanie organizacyjne. Szkolenie w dniach 17-18 listopada zakończone testem sprawdzającym, a dnia 19 listopada powrót po śniadaniu. Orientaryjny koszt szkolenia do 600 złotch. Równocześnie w celu zminimalizowania kosztów przejazdów i ilości delegacji organizujemy w dniu 6 listopada posiedzenie Rady Sekcji Krajowej GniG i w takiej sytuacji członkowie RSK oraz Komisji Rewizyjnej proszeni są o przyjazd dnia 15 listopada na kolację. Zgłoszenia przyjazdu dla RSK i zapisy pozostałch przewodniczących czy też członków związku Solidarność oraz wszelkie informacje i pytania proszę kierować do Kol. Adama Kokota do dnia 29 października 2010r. tel. komórkowy 602-312-650, lub biurowy 61 854-54-10; fax 61 854-55-04, e-mail: adam.kokot@wsgaz.pl w przypadku zakwalifikowania dodatkowych osób z jednostek których przedstawicielami są członkami RSK lub KR prosimy o delegowanie ich dzień wcześniej do Dźwirzyna dla ograniczenia kosztów dojazdu. Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Szczegółowy plan i program szkolenia zostanie wysłany do uczestników po ich zakwalifikowaniu.

PROSIMY O UZGODNIENIE DELEGOWANIA Z WASZYMI PRACODAWCAMI I NIEZWŁOCZNE PRZESŁANIE ZGŁOSZEŃ ORAZ POTWIERDZEŃ CZY CZŁONKOWIE RSK i KR BĘDĄ OBECNI TYLKO NA POSIEDZEMU RSK CZY TEŻ NA SZKOLENIU, JAK RÓWNIEŻ ZWROTNEJINFORMACJI GDYNIE BĘDĄ MOGLI UCZESTNICZYĆ W TYCH SPOTKANIACH.

2010-10-15
B. Potyrała