Aktualności
Kwietniowe spotkania

4 kwietnia 2019 r.  Manifestacje

5 kwietnia 2019 r. Zebranie Delegatów w Sanoku

6 kwietnia 2019 r. Poświęcenie sztandaru w Świdniku

13 kwietnia 2019 r. Poświęcenie sztandaru w Jarosławiu

W czwartek pod wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi w kraju, odbyły się protesty członków Solidarności wobec załamania się rozmów z rządem. 

Solidarność domaga się m.in.:

  • podwyżek w sferze finansów publicznych,
  • wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
  • odmrożenie wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt proc., a zakładom energochłonnym grozi likwidacja),
  • niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.

W protescie w Opolu brali udział członkowie Sekretariatu Przemysłu Chemicznego i przedstawiciele Sekcji Krajowej GNiG.

W piatek w Sanoku odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Miedzyzakładowej PGNiG SA OIddział Sanok.

Na posiedzeniu tym Delegaci podjęli decyzje o wystąpieniu z Sekcji Krajowej tłumacząc sie pominięciem ich przewodniczącego w składzie Krajowej Sekcji. Decyzja ta była podjęta podczas ubiegłorocznych wyborów w Sekcji a organizacje PGNiG reprezuntują przewodniczący 3 mniejszych organizacji związkowych z PGNiG tj. z Oddziałów Zielonej Góry, Odolanowa i Centrali. Członkiem Komisji Rewizyjnej był przedstawiciel Sanoka lecz nie był to przewodniczący.

Rozwód z Sekcją nastąpił przed uroczystościami jubileuszu XXX-lecia tej organizacji dlatego też przewodniczący Sekcji uczestniczył jedynie w WZD i we mszy świętej.

Mam nadzieję że drogi nasze jeszcze się spotkają i jedna z największych organizacji wróci do Sekcji gdyż dzisiuaj trzy reprezentatywne organizacje związkowe PGNiG spowodowały podział jedności związkowej, w tym niepodejmowanie działalnosci ZOK w PGNiG..

W sobotę odbyła sie w Świdniku uroczystość poświęcenia sztandaru Organizacji Podzakładowej Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład w Lublinie.

Jest to bardzo młoda organizacja związkowa o stażu 8 lat jednak najliczniejsza pod względem procentowego uzwiązkowienia w stosunku do załogi.

Była to dla mnie szczególna uroczystość gdyż brałem udział w pierwszym spotkaniu Komitetu Załozycielskiego tej organizacji.

Przewodniczący Komisji Zakładowej PSG był proszony jako przewodniczący Komisji Podzakładowej w Gdańsku dlatego też w spotkaniu nie uczestniczył, a brali w nim udział przewodniczący podzakładówek którzy nie są członkami Komisji Zakładowej. 

W kolejną sobotę nastąpiło poświęcenie sztandaru Komisji Podzakładowej Gaz-System Oddział Tarnów z siedzibą w Jarosławiu, a dzień wcześniej obradowało WZD Solidarności Gaz-Systemu. 

Ogółem był to bardzo pracowity okres z dwoma uroczystosciami promujacymi Solidarność.

Niestety minusem był rozłam w branzowej struturze Solidarnosci.

W PSG, Gaz-System, PGNiG, Exalo zawarto porozumienia płacowe.

2019-04-08
Bolesław Potyrała