Aktualności
Świadczenie na 100-lecie Polski

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Zarząd PGNiG SA podjął decyzje o przyznaniu pracownikom dodatkowego świadczenia w PGNiG SA.

Centrale związkowe wystąpiły w tej sprawie z pismem aby nagrodą objąć wszystkich pracowników w Grupie Kapitałowej. Przewodniczący Central  skierowali do Prezesa Wożniaka pismo w tej sprawie. 

Pismo Central związkowych w zakładce DOKUMENTY - NFORMACJE Z GK PGNiG

Aktualnie Spółki zależne podejmują decyzję o wypłacie takiego świadczenia.

 

Pracownicy Exalo dostali w tej sprawie maila o treści:

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu spółki Exalo Drilling S.A. informujemy, że zgodnie z przyjętą w GK PGNiG polityką o szczególnym uczczeniu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pracownikom naszej spółki zostanie przyznany bonus w wysokości 1000 PLN brutto. 

Powyższe świadczenie otrzymają wszyscy pracownicy zatrudnieni w spółce na dzień 31.10.2018 roku i pracujący nadal na dzień wypłaty świadczenia, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych. Od świadczenia zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Wypłata świadczenia nastąpi w dniu 9 listopada. 

2018-11-08
Bolesław Potyrała