Aktualności
WYBORY W KRAJOWEJ SEKCJI GNIG

 

Komunikat z XXXI Sprawozdawczo – Wyborczego

Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”

Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

 

W dniach 21-23.05.2018 w Sękocinie Starym odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na kadencję 2018-2022. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Tadeusz Majchrowicz  Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Mirosław Miara Przewodniczący SPCH, Radosław Bartosik Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Operacyjnych, Magdalena Zegarska Wiceprezes Zarządu PGNiG.

 

W zebraniu udział wzięło 53 delegatów, którzy w wyniku głosowań dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, członków Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Krajowej Sekcji Komisji Rewizyjnej

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów władze związkowe stanowią:

 

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność”:

 

 1. Bolesław Potyrała –Przewodniczący, Exalo Drilling S.A., PGNiG SA
 2. Karol Front – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 3. Marek Jurski– Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 4. Adam Kokot– Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 5. Hanna Kujawińska– Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 6. Zbigniew Dariusz Matuszewski– Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o. o.
 7. Beata Pawlikowska– Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 8. Jacek Stylski– Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 9. Roman Wawrzyniak– Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 10. Wiesław Wojtasiewicz– Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 11. Iwona Nowakowska - PGNiG SA Obrót Detaliczny S.A.
 12. Waldemar Skrzyński - PGNiG SA Obrót Detaliczny S.A.
 13. Dominik Kozaczka – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A
 14. Marek Perdek– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A
 15. Zygmunt Sroczyński – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A
 16. Marian Korneluk – Gaz-System S.A.
 17. Piotr Łusiewicz – Gaz-System S.A.
 18. Jarosław Tyszko - Gaz-System S.A.
 19. Andrzej Zając – PGNiG Technologie
 20. Witold Kowalski – ExaloDrilling S.A.
 21. Jacek Żurawski –Geofizyka Toruń, Region Toruńsko - Włocławski

 

 

PREZYDIUM Rady Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność”.:

 

 

 1. Bolesław Potyrała – Przewodniczący
 2. Piotr Łusiewicz– Wiceprzewodniczący
 3. Dariusz Zbigniew Matuszewski- Wiceprzewodniczący
 4. Zygmunt Sroczyński – Sekretarz
 5. Andrzej Zając– Skarbnik
 6. Waldemar Skrzyński
 7. Jacek Żurawski

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA SekcjiGórnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność”.:

 

 1. Wojciech Śron– Przewodniczący Gaz-System S.A.
 2. Andrzej Gawłowski –Wiceprzewodniczący PSG Sp. z o.o.
 3. Ryszard Makara - PGNiG S.A.– Sekretarz
 4. Dariusz Ludwikowski –Geofizyka Toruń
 5. Tomasz Musiał - PSG Sp. z o.o.

 

 

Delegaci na Kongres Sekretariatu Przemysłu Chemicznego:

 

 1. Krzysztof Moś -Gaz-System S.A.
 2. Łusiewicz Piotr - Gaz-System S.A.
 3. Witold Klatka- Gaz-System S.A.,
 4. Karol Front – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z. o. o
 5. Andrzej Gawłowski - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z. o. o
 6. Adam Kokot - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z. o. o
 7. Mirosław Kozioł -  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z. o. o
 8. Hanna Kujawińska - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z. o. o
 9. Zbigniew Dariusz Matuszewski -Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o
 10. Zygmunt Sobka – PGNiG SA
 11. Roman Wawrzyniak - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z. o. o
 12. Wiesław Wojtasiewicz- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o
 13. Jacek Żurawski  - Geofizyka Toruń

 

 

Przewodniczący Komisji Zakładowej Gaz-System S.A. Piotr Łusiewicz został odznaczony, odznaką Zasłużony dla Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

2018-05-22
Bolesław Potyrała