Aktualności
Posiedzenie RKS GNiG k. Opola

W dnach 7-8.02.i2018 odbyło się posiedzenie RKS GNiG.

Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie finansowe za 2017 rok, preliminarz na 2018 rok.

apoznano się z sytuacjami spółek i organizacji związkowych ze stanem przygotowań do wyborów na kolejną kadencję.

Dotychczas wybranowłądze w spółce Geovita i kolega Jończyk Jerzy został ponownie przewdonczącym KZ i delegatem na WZD KS GNiG.

2018-02-20
B. POTYRAŁA