Aktualności
PIELGRZYMKA NA JASNEJ GÓRZE

DNIA 11 MARCA 2018 ROKU ODBYŁA SIĘ NA JASNEJ GÓRZE PIELGRZYMKA ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH I WYKLĘTYCH.

W Kaplicy Pamięci Narodu odsłonięto tablicę  upamiętniającą żołnierzy wyklętych. Uroczystość odbyła się w ramach Pierwszej Pielgrzymki Kombatantów Podziemia Antykomunistycznego. Wzięło w niej udział blisko sześćdziesięciu żyjących weteranów.

Pomysł na upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych na terenie Jasnej Góry w postaci tablicy zrealizowały wspólnie tygodnik „Niedziela”, PGNiG SA i Instytut Pamięci Narodowej.

Nasza Spółka była głównym sponsorem tej uroczystości.

Napis na tablicy brzmi: „Żołnierzom Niezłomnym, którzy stanęli do walki o wolną Polskę przeciw komunistycznemu zniewoleniu, poległym w walkach, zakatowanym podczas śledztw, zamordowanym w wyniku zbrodni sądowych, długoletnim więźniom i represjonowanym”. 
 

Trwa przywracanie godności ludzkiej i należnej chwały Żołnierzom Niezłomnym, często mówimy, że Żołnierzom wyklętym, przez system i niepamięć.

Do uczestników Pielgrzymki Żołnierzy Wyklętych mówił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Podczas mszy w Kaplicy Cudownego Obrazu, będącej głównym punktem pielgrzymki, abp Głódź akcentował, że Żołnierze Wyklęci są „szczególnymi synami polskiego narodu, twórcami tej karty narodowej historii, która po latach niebytu i swoistej atrofii pamięci, powraca na scenę polskiego życia, budzi szacunek i podziw, zwłaszcza młodego i najmłodszego pokolenia – nieskażonego i niezaczadzonego”. 
– Mieliście zniknąć na zawsze z życia, z wojska, historii – zwrócił się metropolita gdański do zgromadzonych kombatantów. Nawiązując do obchodzonego kilka dni wcześniej Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zaznaczył, że to dzień pamięci o ich drodze, walce, ofierze, także modlitwy w ich intencji. 
– Cóż, można zapytać, znaczy słowo rehabilitacja, skoro nie można przywrócić ani zdrowia, a tym bardziej życia – tylu? – zapytał. 
Metropolia przypomniał też, że żołnierzy podziemia antykomunistycznego od początku określano pogardliwymi określeniami: bandy, reakcyjne podziemie, faszyści. Nawiązał przy tym do słów wypowiedzianych przez Jezusa do Nikodema: „Każdy bowiem kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione”. 

W uroczystościach uczestniczyło 6 pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, harcerskich oraz Sztandar Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność. W poczcie sztandarowym Sekcji uczestniczyli przewodniczący Sekcji Bolesław Potyrała, oraz członkowie Prezydium Zygmunt Sobka i Kazimierz Woźniak.

Odsłonięcia tablicy dokonywał Prezes Piotr Woźniak a w uroczystościach udział wzięli również Wiceprezes Zarządu Magdalena Zegarska, pracownicy Spółki i Spółek zależnych T. Ziembicki, M. Żołyniak, B. Baniak, Z. Sroczyński, W. Słyś.

2018-03-12
B. Potyrała