Aktualności
Spotkanie Branż z Prezydium KK

Dnia 8 stycznia 2018 roku przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ Solidarność spotkał się w Sali BHP w Gdańsku z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

B. Potyrała złożył w Sekretariacie pismo w sprawie projektu koniecznych zmian prawnych umożliwiających uzyskania prawa do wcześniejszych emerytur dla osób których stanowiska zostały pominięte w Ustawie o Emeryturach pomostowych 

a w dyskusji na spotkaniu poruszył temat jawności wynagrodzeń zasadniczych pracowników które nie chcą przedstawiać pracodawcy organizacjom związkowym które są stroną ZUZP i Regulaminów Pracy które to podpisują taryfikatory stanowisk pracy i powinny mieć wgląd w takie wynagrodzenia zasadnicze

oraz problem utajniania przez pracodawców wysokości pobieranych składek od członków związku

tematy te po doprecyzowaniu prawnym powinny trafić do ustawodawców w celu dokonania zmian.

Notatka ze spotkania w Gdańsku oraz pismo do KK zostanie umieszczone w zakładce DOKUMENTY -  INFORMACJE z i do Komisji Krajowej lub Regionów

2018-01-11
B. Potyrała