Aktualności
PIKIETA POD GAZ-SYSTEMEM

KOLEŻANKI I KOLEDZY  - CZŁONKOWIE SOLIDARNOŚCI

ZAPRASZAM WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W AKCJI PROTESTACYJNEJ

GAZ-SYSTEMU.

Szczegółowe informacje w załączonym pliku w zakładce

"DOKUMENTY" - "Informacje z organizacji związkowych"

Miejsce - siedziba Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA

przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie  

Data 26 maja 2017 r.  w godz. 12.00-15.00


Forma pikiety    STACJONARNA PIKIETA przed biurowcem Spółki

organizowana przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Spółce.

Warunkiem udziału jest wzięcie  przez pracownika urlopu, 

oraz zgłoszenie swego uczestnictwa we własnej organizacji związkowej.
2017-05-17
B. Potyrała